Villa Fridhem 1928 - 1971

Bilderna i tidsordning: 1928, 1959 och 1971

Bildarkivet finns här.