Välkommen

Vår vägsamfällighet finns i Kolmården och har 26 fastigheter.

I samfälligheten bedrivs ett fortlöpande arbete med att vår infartsväg i så bra skick som vår ekonomi tillåter. Fastigheterna betalar en årlig avgift till det fortlöpande underhållet som styrelsen beslutar. Utöver de boende fastighetsägarna finns också Norrköpings kommun och Lösings Härads-allmänning som har skogsmark i anslutning till vägen.

Interna sidor visas bara för inloggade medlemmar, allmänna sidor visas även för vanliga besökare från Internet.