Välkommen till Ljungsätersvägens bastuförening

Vår bastuförening bildades 1947. Bastun var från början en s.k. finnbastu i masonit som monterades ner vintertid. 1959 var den i så dåligt skick att den fick ersättas med en permanent bastu som stod klar sommaren 1960. Denna bastu klarade många översvämningar och stormar (värst var det 1967) och en totalrenoverering var nödvändig 2010.

Bastun drivs som en privat bastuförening för fastighetsägare boende inom Ljungsätersvägens intresseförenings upptagningsområde. Medlemsantalet är begränsat till 25 medlemmar. En inträdesavgift tas ut som ej kan återfås. Ingen årsavgift debiteras. Vid behov av renoveringar mm sker, om så erfordras, en utdebitering på medlemmarna. Inga arvoden eller liknande utgår, d.v.s. alla medlemmars arbete är ideellt. Alla inbetalda medel används till bastukostnader.

Föreningen har en styrelse och inom denna utses en bastuansvarig. Bastuansvarig är f.n. (20200707) Lars Månsson, 0708-456894.

Föreningen har stadgar och ordningsregler, se separata handlingar.