Mäklarinformation

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna till föreningen erläggs månadsvis i förskott.
I årsavgiften ingår värme och kallvatten, dock inte lägenhetsel (respektive lägenhetsinnehavare tecknar egna elnäts- och elhandelsavtal). Varmvatten debiteras efter förbrukning. Förutom årsavgift och varmvattenavgift tas en fast avgift ut om 220 kr/månaden för bredband, TV och telefoni (exkl. samtalskostnader).

Parkering/Garage


Föreningen förfogar över 35 parkeringsplatser varav 10 garageplatser (varmgarage), 23 uteplatser med laddstolpar/motorvärmaruttag samt 2 besöksplatser. Garage- och uteplatser hyrs ut i mån av plats.

Bredband/TV/Telefoni


Basutbud för bredband, TV och telefoni ingår i medlemsavgiften (se ovan). Tjänsterna levereras av Telia.

Överlåtelsesavgift

Föreningen debiterar köparen en överlåtelseavgift om 2.5% av gällande prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift

Föreningen debiterar pantsättaren en pantsättningsavgift om 1% av gällande prisbasbelopp.

Medlemskrav

Föreningen är ett s.k. seniorboende (55+). För mer information om medlemskraven se stadgarna, 5 §.

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Fastigheterna

Föreningen består av två fastigheter med sammanlagt 41 bostadsrättslägenheter om 2 RoK (7st), 3 RoK (18st) och 4 RoK (16st). I fastigheterna ingår även samlingslokal, övernattningsrum och tvättstuga. Fastigheterna har fem våningar (vissa delar endast fyra). Samtliga trappuppgångar har hiss.
Fastigheterna har åsatts Energiklass C (för detaljer, se bifogade filer nedan).

Föreningen är delägare i två gemensamhetsanläggningar avseende garage, miljöstuga, gator, utomhusbelysning, mm.

Förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Storholmen Förvaltning. Överlåtelsehandlingar och pantsättningsförfrågningar skickas direkt till förvaltaren under adress:

BRF RÖNNALLÈN
C/O STORHOLMEN-553
BOX 56012
102 17 STOCKHOLM

Bifogade filer