Mäklarinformation

Avgift

Avgiften till föreningen erläggs månadsvis i förskott. Förutom årsavgiften tas en fast avgift ut om 220kr/månaden för bredband, TV och telefoni (exkl. samtalskostnader).

Parkering/Garage

I anslutning till föreningen finns garageplatser (uppvärmt) och uteplatser med laddstolpar/motorvärmaruttag. Garage- och uteplatser hyrs ut i mån av plats. Hyran för garage är f.n. 970kr/månad och för uteplats 540kr/månad.

Bredband/TV/Telefoni

Basutbud för bredband, TV och telefoni ingår i månadsavgiften (se ovan). Tjänsterna levereras av Telia.

Hushållsel & Varmvatten

Varje lägenhets förbrukning av el och varmvatten mäts individuellt och debiteras lägenhetsinnehavaren.

Överlåtelsesavgift

Föreningen debiterar köparen en överlåtelseavgift om 2.5% av gällande prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift

Föreningen debiterar pantsättaren en pantsättningsavgift om 1% av gällande prisbasbelopp.

Medlemskrav

Föreningen är ett s.k. seniorboende (55+). För mer information om medlemskraven se stadgarna, 5 §.

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Fastigheterna

Föreningen består av två fastigheter med sammanlagt 41 bostadsrättslägenheter om 2 RoK (7st), 3 RoK (18st) och 4 RoK (16st). I fastigheterna ingår även samlingslokal, övernattningsrum och tvättstuga. Fastigheterna har fem våningar (vissa delar endast fyra). Samtliga trappuppgångar har hiss.
Fastigheterna har åsatts Energiklass C (för detaljer, se bifogade filer nedan).

Föreningen är delägare i två gemensamhetsanläggningar avseende garage, miljöstuga, gator, utomhusbelysning, mm.

Förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Storholmen Förvaltning. Överlåtelsehandlingar och pantsättningsförfrågningar skickas direkt till förvaltaren under adress:

BRF RÖNNALLÈN
C/O STORHOLMEN-553
BOX 56012
102 17 STOCKHOLM

Bifogade filer