Välkommen

Olivedal 3:1 som är fastighetens beteckning ligger i kvarteret Hejderidaren på Prinsgatan 10, 413 05 Göteborg. 

Fastigheten var färdigbyggd 1907 och är ombyggd 1986 - 1989. Den  inhyser 25 bostadsrättslägenheter och 3 lokaler. 

Bostadsrättsföreningen bildades 1983 och fastigheten köptes 1985. 

Fastigheten sköts i egen regi och har så gjorts sedan den köptes. 

Kråkängen
Bostadsrättshavarna har också tillträde till grönområdet "Änga i Kråkestan", som ligger söder om fastigheten.

Se www.krakangen.se

Grönområdet sköts av Hejderidarens Samfällighetsförening där en representant från Brf 3:e Hejderidaren 1 medverkar.


Prinsgatan är en vackert belägen gata som sträcker sig mellan Linnégatan och Vegagatan. I ena änden ser man Oscar Fredriks kyrka och i andra änden Skansen Kronan. 

Prinsgatan innhar ett antal restauranger och diverse affärer. 

Bifogade filer