Välkommen

Välkommen till Andra Långgatan 7

Vi är en välskött bostadsrättsförening i Göteborg. Huset byggdes 1878 och vi har 20 medlemslägenheter samt två butikslokaler och en resturang som hyresgäster.

Vi är som bor här är riktigt goa och är en skön blandning av människor. 

 

Coolaste området i Europa enligt The Guardian

The Guardian har utsett Långgatorna samt Järntorget som ett av de coolaste områdena i hela Europa. I deras artikel som du kan läsa genom att trycka HÄR så nämner de PustervikFolkteaternAndra Långgatans SkivhandelDirty Record, Kafe Magasinet, Soho Beer House och Tacos & Tequila Bilden där du ser Andra Långgatan 7 från ovan (grått tak) är tagen av Marcus Magnberg och om du vill se fler bilder eller köpa fina Göteborsgbilder klicka här.

 

Området Masthuggskajen utvecklas

Runt Andra Långgatan utvecklas just nu hela området Masthuggskajen med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Masthuggskajen medverkar i Citylab som är ett forum där experter och stadsutvecklingsprojekt delar kunskap och erfarenheter, man arbetar även med att ta fram hållbarhetsprogram. Du kan läsa mer på masthuggskajen.se och bland bilderna kan du se visionen för framtiden. 

Göteborg mest hållbara destinationen i världen

Lonely Planet utnämnde Göteborg som den mest hållbara resedestinationen i världen 2020. Visste du att Göteborg ligger i toppen för Global Destination Sustainability Index? För att läsa mer och se en video klicka HÄR

 

Andra Långgatan 7 - Unikt i Göteborg

Sammanfattning av fastighetens viktigaste ursprungliga kulturmiljövärden 

Exteriör:

-   Den sneda tomtgränsen i väster, som avslöjas i gårdens oregelbundna form.

-   Gatufasaden med ursprunglig ornamentrik arkitektur från 1878 i bostadsvåningarna (materialkaraktär och formgivning i nyrenässansens karaktäristiska kombination av putsornament och tegel + ovanligt uttrycksfull mansardvåning med tornliknande kupor) och den stort uppglasade butikvåningen från 1913 – ett spektakulärt uttryck för affärslivets utveckling på Andra Långgatan, Masthuggets livliga huvudstråk.

-   Gårdsfasaderna med släta putsytor och varierande fönstertyper – breda 6-luftfönster markerar dels trapphusens läge och dels köken i gatubyggnadens stora förnäma lägenheter, medan höga fönster i norra flygelns nedre del markerar den ursprungliga användningen som magasin.

-   Takens utformning mot gata resp. gård som varianter av mansardtak med olika taktäckningsmaterial – arkitektoniskt anspråksfullt mot gatan, anspråkslöst mot gården.

-   Portgångens höga träpanel med ovanlig indelning och separerade kulörer.

-      Portgångens och gårdens markbeläggning med gatsten – gånghällar i porten och stenlagda gångmarkeringar på gården till trapphusen i tre gårdshörn.

 

Interiör (trapphus):

-      Huvudtrapphuset med sin anspråksfulla inredning och livliga färgsättning av putsväggar, plafondtak och snickerier.

-      Gårdstrapphusens rustika inredning med kalkstensgolv som med tiden fått dekorativ mönstereffekt genom rituella kryssmarkeringar, genombrutna spindelmurar, knektskyddade murhörn, enkel dekorativ färgsättning av väggar och snickerier.

 

Andra Långgatan har en lång histora

När Andra Långgatan upprättades i slutet av 1800-talet, utvecklades den snabbt till en samlingsplats  för sjömän och hamnarbetare med pengar att spendera och behov att tillfredsställa.

Det stimulerade affärsliv, en blomstrande krogkultur och en ständigt föränderlig miljö.


Baksidan var den tillhörande kriminaliteten, prostitutionen och annat förfall. För att skydda stadens civiliserade invånare, upprättades till och med ett plank vid Järntorget med ett varningens ord om vad som väntade på andra sidan. Men Göteborgs hamn avvecklades och därmed försvann även sjömanskulturen som präglade området närmast älven.


Centrum växte och trängde bort gamla arbetarkvarter. Fastigheter rustades upp och förvandlades till bostadsområden för mer välbärgade medborgare, i den process som populärt kallas gentrifiering.


Idag har Andra Långgatan en skön blandning av sin historia. Läs mer om husets och områdets historia genom att clicka på menyn till vänster. 

Brf Andra Långgatan 7