Viktig information: Hur du eldar i din kakelugn


Tänk på detta när du eldar i din kakelugn. 

  1. Se till att spjället är helt öppet.
  2. Värm upp rökkanalen med en hopknycklad tidning, typ GP, så långt in i eldstaden som möjligt. Detta upprepas tills Ni ser att det drar ordentligt.
  3. Gör en brasa av hopknycklade tidningar och förspäntad torr ved. (Endast torr björkved för att undvika/förhindra soteld eller brand).
  4. När denna har tagit sig ökar Ni efter hand på brasan med större vedträn. Brasan skall aldrig vara större är 3-4 vedträn. Om förbränningen är för häftig minska draget med hjälp av spjället.
  5. Spjället skall alltid vara öppet på grund av bättre luftkvalitet i lägenheten.http://josefdavidssons.se/wp-content/uploads/2015/08/kakelugn-rund.jpgHandhavande till kakelugnarna på Andra Långgatan 7

I detta hus finns både mekanisk luft från bostadsventilation och rökgasfläktar för kakelugnar.

För att undvika ”bakdrag” när kakelugnen inte används, ska man se till att spjället till kakelugnen är stängt när man inte eldar. Detta för att förhindra att luften går ”bakvägen in i lägenheten. Annars kan man få lukt och sot från kakelugnen in i lägenheten.

Kommer det ändå in röklukt eller sot i lägenheten kan man testa köra rökgasfläkten på lägsta varvtal, för att förhindra ”bakdrag”.

OBS! När man eldar i kakelugnen ska man ha friskluftsintagen till lägenheterna öppna för att få in den luft man behöver, både för bostadsventilationen och kakelugnen.