Mäklarinformation

Information till mäklare.
Mäklarbild, föreningsinformation och medlemsansökningar beställs från www.maklarservice.com.

Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor?
Styrelsens e-postlåda: styrelsen.astraea@gmail.com

Ytterligare frågor och förmedlingsuppdrag
Mejla till: ekonomi@radrum.se.

Bifogade filer