Välkommen

Vår förening finns i Uppsala och har 112 lägenheter samt en läkarmottagning.

Föreningen bildades i samband med att fastigheten byggdes 1984.

Adressen är Svartbäcksgatan 43A-G.

Organisations-nr: 716401-3109

E-mail till föreningen skickas till:

[javascript protected email address]

I början av 1900-talet var dagens Svartbäcken ett relativt fattigt område med enkla arbetarbostäder och där fanns även fattighus. Numera betraktas dock Svartbäcken som ett mycket attraktivt område att bo i. De gamla arbetarbostäder som bevarats är i dag dyra bostäder. Den södra delen av dagens Svartbäcken består till största del av flerfamiljshus och är en relativt urban stadsmiljö.

I Svartbäcken ligger sportanläggningen Fyrishov med diverse sporthallar och äventyrsbad, Fyrisfjädern, samt utomhusplaner för rugby och amerikansk fotboll.