Föreningsinformation

Här finns information som är av intresse för mäklare och spekulanter på lägenheter i föreningen.

 

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för det närmaste året.

Bredband/TV/Telefoni
Fastigheten har bredband från Ownit och digital-TV via ComHem AB.
Både bredband 250/250Mb och Tele2:s fria kanaler ingår i avgiften.
Bredbandstelefonins fasta kostnader ingår i avgiften.

Hiss
Samtliga trappuppgångar har hiss.

Solpaneler
I april 2024 så driftsattes föreningens solcellsanläggning.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
För information om eventuella avgifter hänvisas till gällande stadgar som finns att hämta på denna sida.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta föreningens ordförande.

Bifogade filer