Regler för andrahandsuthyrning

För att andrahandsuthyrning skall beviljas måste nedanstående villkor vara uppfyllda.

Bostadsrättsägaren måste ha nyttjat lägenheten för privat boende.

Skäl för att hyra ut i andra hand kan vara:
Studier eller arbete på annan ort.
Provboende med sambo.
Militärtjänst.
Längre sjukhusvistelse.
Eller liknande skäl.
Regler vid uthyrning pga svårigheter att sälja lägenhet
- Lägenheten måste ha varit utlagd till försäljning genom auktoriserad mäklare minst 6 månader.
- Priset på lägenheten måste ha sänkts med minst 10% från utgångspriset.
- Är ovanstående 2 kriterier uppfyllda kan andrahandsuthyrning beviljas med högst 12 månader.

Styrelsen skall ha beviljat andrahandsuthyrningen innan hyresperioden påbörjats.

När ansökan beviljats måste du också upprätta ett andrahands hyresavtal med hyresgästen och lämna in en kopia till BRF Björkhem. (Ett juridiskt korrekt andrahandsavtal kan köpas i bokhandeln)

BRF Björkhem tar ut en årlig avgift på 10% av prisbasbeloppet för en andrahandsuthyrning.

Hämta ansökningsblankett nedan:
Andrahandsansökan (pdf) Ansökan lämnas till kontoret, Björkhemsgatan 51.