Välkommen

Brf Dalkullan i Linköping

Bfr Dalkullan i Linköping ligger centralt i Linköping och består av två fastigheter med tre uppgångar; Kullagatan 4a och 4b samt Kullagatan 6. 

Föreningen
Föreningen bildades 2018-02-21 och har 54 lägenheter; 18 stycken ettor, 14 tvåor, 14 treor, 4 fyror, 2 femmor och 2 sexor. Därtill finns det 5 kommersiella lokaler.

Månadsavgift
Månadsavgiften är i genomsnitt 858 kr/kvm och år (1 mars 2023) plus en obligatorisk avgift på 259:- per månad för bredband och TV.

Parkering
Föreningen har tillgång till totalt 34 parkeringsplatser för bilar, varav 15 stycken finns i garage i föreningens fastigheter. Föreningen har också tillgång till tre MC-platser i garage. Månadsavgiften (boende) för uteplatserna är 600 kr, för garageplatserna 1000 kr och för MC-platserna 400 kr. För icke-boende tillkommer moms.

Bredband
Fastigheten har bredband, TV och IP-telefoni via Telia.  

El, vatten och värme
Vatten och värme ingår i avgiften men bostadsrättshavaren tecknar eget elabonnemang.

Andrahandsuthyrning
Avgiften för andrahandsuthyrning är 5250 kr/år och betalas av uthyraren. 

Hiss
Kullagatan 4b och 6 har hiss. Kullagatan 4a saknar hiss.

Underhållsplan
Underhållsplanen reviderades hösten 2021 och en ny plan gäller fr.o.m. 2022.

Årsredovisning
Se årsredovisningen under Dokument.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1313 kr och betalas av köparen. Detsamma gäller för ev pantsättningsavgift, som är 525 kr. Vid ägarbyte överlämnar säljaren, utöver aktuella nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen, även tvättstugekolv, router, TV-box och manöverdosa till TV-boxen. Om något av detta saknas har säljaren att bekosta nyanskaffning.

Juridiska personer
Medlemskap i föreningen förutsätter att ett bosättningskrav uppfylls, dvs bostadsrättsinnehavaren förutsätts vara bosatt på adressen.

Organisationsnummer
769633-8644

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via föreningens mail: info.dalkullan@gmail.com.

Bankgiro
372-3483

Postadress
Brf Dalkullan i Linköping
ID 1443419
c/o SBC
Box 226
851 04 SUNDSVALL

Elektronisk adress
info.dalkullan@g
mail.com

Fakturaadress

Brf Dalkullan i Linköping
ID 1443419
c/o SBC
Box 5
851 82 SUNDSVALL

Elektronisk fakturaadress
mejlfaktura@sbc.se