Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Kommande avgiftsförändringar bestäms främst av tre faktorer; inflationen, föreningens behov av att finansiera sitt underhåll samt kommande ränteförändringar. Avgifterna höjs med 4% 1 april 2024. 3% av höjningen beror på ökade driftskostnader, bl.a. kraftigt höjda av taxor för fjärrvärme, vatten och avfallshantering. 1% är kopplad till underhållet. Under 2025 kan det finnas behov av en höjning för att kompensera för inflation, liksom för planerat underhåll och ränteförändringar. Föreningen har från 1 april 2024 en genomsnittlig skuldränta på 3,63%. 

Parkering
Föreningen har tillgång till totalt 34 parkeringsplatser för bilar, varav 15 stycken finns i garage i föreningens fastigheter. Föreningen har också tillgång till tre MC-platser i garage. Månadsavgiften (boende) för uteplatserna är 600 kr, för garageplatserna 1000 kr och för MC-platserna 400 kr. För icke-boende tillkommer moms.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia.

Hiss
Kullagatan 4A saknar hiss, Kullagatan 4B och 6 har hiss.

Renoveringar
2017: Avloppsstammar relinades, samtidigt som fastigheterna fick nya tak och fasaderna målades om. 

2018: Lägenheterna i 4A och 4B fick nya brandsäkerhetsdörrar.

2019: Huvuddelen av fastigheternas badrum renoverades, samtidigt som 3-fasel drogs in till lägenheterna.

2020: Fastigheterna återställdes efter detonationen på Ådalagatan i juni 2019. I samband med återställandet byttes samtliga fönster, även de som inte skadades vid bomben; föreningen tidigarelade kommande fönsterbyte. Därtill tilläggsisolerades väggen mot Hamngatan och lägenheternas ytterdörrar i 6 byttes till samma typ av dörrar som finns i 4A och 4B.

2021: Nya kallvattenrör i källaren till 4B och ny takbrygga på och mellan 4B och 6.

2022: Ny dränering kring gaveln på 4B och totalrenovering av en kommersiell lokal.

2023: Radonmätning har skett under februari-april. Resultatet visar att en av tre huskroppar har värden över gränsvärdet, varför åtgärder ska vidtas i den aktuella huskroppen. En OVK är genomförd och en ny elkabel har grävas till 4A (för att möjliggöra installation av laddstolpar). Vidare har en kommersiell lokal och en gemensam toalett renoverats.

2024:  Den tidigare reliningen visade sig ha uppenbara brister, varför tilläggsrelining har genomförts. Arbete pågår för att hantera de radonproblem som indikerades vid mätningen 2023.

Underhållsplan
Underhållsplanen reviderades under hösten 2021 och en ny plan gäller fr.o.m. 2022.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1313 kr och betalas av köparen. Detsamma gäller för ev pantsättningsavgift, som är 525 kr. Vid ägarbyte överlämnar säljaren, utöver aktuella nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen, även tvättstugekolv, router, TV-box och manöverdosa till TV-boxen. Om något av detta saknas har säljaren att bekosta nyanskaffning.

Andrahandsuthyrning
Avgiften för andrahandsuthyrning är 5250 kr/år och betalas av uthyraren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns som medlemmar i föreningen men enligt stadgarna finns ett bosättningskrav.

Organisationsnummer
769633-8644.

Bankgiro
372-3483

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via föreningens e-post: [javascript protected email address].

 

 

Bifogade filer