Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Kommande avgiftshöjningar bestäms främst av tre saker; inflationen, föreningens behov av att finansiera sin underhållsplan och kommande räntehöjningar. Det är idag (april 2022) inte aktuellt med någon höjning för inflationskompensation, men däremot för att finansiera underhållsplanen. Den höjningen kan för 2023 beräknas till ca 1-2%. När det gäller kommande ränteförändringar är läget svårbedömt. Föreningen har idag en genomsnittlig skuldränta på 1,42%. När föreningen sätter om lån 2023 kommer räntan att öka, och avgifterna kommer att öka för att kompensera för denna räntehöjning.

Parkering
Föreningen har tillgång till totalt 34 parkeringsplatser för bilar, varav 15 stycken finns i garage i föreningens fastigheter. Föreningen har också tillgång till tre MC-platser i garage. Månadsvgiften (boende) för uteplatserna är 600 kr, för garageplatserna 1000 kr och för MC-platserna 400 kr. För icke-boende tillkommer moms.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia.

Hiss
Kullagatan 4a saknar hiss, Kullagatan 4b och 6 har hiss.

Renoveringar
2017: Avloppsstammar relinades, samtidigt som fastigheterna fick nya tak och fasaderna målades om. 

2018: Lägenheterna i 4a och 4b fick nya brandsäkerhetsdörrar.

2019: Huvuddelen av fastigheternas badrum renoverades, samtidigt som omtrådning till 3-fas gjordes

2020: Fastigheterna återställdes efter detonationen på Ådalagatan i juni 2019. Den totala skadekostnaden var 35 milj kr, och föreningen betalade en självrisk om 1,25 milj kr. I samband med återställandet byttes samtliga fönster i fastigheterna, även de som inte skadades vid bomben. Detta kostade 2,75 milj kr och innebar att föreningen tidigarelade kommande fönsterbyte. Därtill tilläggsisolerades väggen mot Hamngatan och lägenheternas ytterdörrar i 6:an byttes till samma typ av dörrar som finns i 4a och 4b.

2021: Nya kallvattenrör i källaren till 4b och ny takbrygga på och mellan 4b och 6.

Underhållsplan
Underhållsplanen reviderades under hösten 2021 och en ny plan gäller fr.o.m. 2022.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1207 kr och betalas av köparen. Detsamma gäller för ev pantsättningsavgift, som är 483 kr. Vid ägarbyte ska säljaren, utöver aktuella nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen, även överlämna tvättstugekolv, router, TV-box och manöverdosa till TV-boxen. Om något av detta saknas ska säljaren bekosta nyanskaffning.

Andrahandsuthyrning
Avgiften för andrahandsuthyrning är 4830 kr/år och betalas av uthyraren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns som medlemmar i föreningen men enligt stadgarna finns ett bosättningskrav.

Organisationsnummer
769633-8644.

Bankgiro
5257-0462

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via föreningens e-post: [javascript protected email address].

 

 

Bifogade filer