Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Ny underhållsplan (se nedan) kommer att ställa krav på avgiftshöjning 2022.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia.

Hiss
Kullagatan 4a saknar hiss, Kullagatan 4b och 6 har hiss.

Renoveringar
2017: Avloppsstammar relinades, samtidigt som fastigheterna fick nya tak och fasaderna målades om. 

2018: Lägenheterna i 4a och 4b fick nya brandsäkerhetsdörrar.

2019: Huvuddelen av fastigheternas badrum renoverades, samtidigt som omtrådning till 3-fas gjordes

2020: Fastigheterna återställdes efter detonationen på Ådalagatan i juni 2019. Den totala skadekostnaden var 35 milj kr, och föreningen betalade en självrisk om 1,25 milj kr. I samband med återställandet byttes samtliga fönster i fastigheterna, väggen mot Hamngatan tilläggsisolerades och lägenheternas ytterdörrar i 6:an byttes till samma typ av dörrar som finns i 4a och 4b.

2021: Nya kallvattenrör i källaren till 4b och ny takbrygga på och mellan 4b och 6.

Underhållsplan
Underhållsplanen reviderades under hösten 2021 och en ny plan gäller fr.o.m. 2022.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1207 kr och betalas av köparen. Detsamma gäller för ev pantsättningsavgift, som är 483 kr. Vid ägarbyte ska säljaren, utöver aktuella nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen, även överlämna tvättstugekolv, router, TV-box och manöverdosa till TV-boxen. Om något av detta saknas ska säljaren bekosta nyanskaffning.

Andrahandsuthyrning
Avgiften för andrahandsuthyrning är 4830 kr/år och betalas av uthyraren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns som medlemmar i föreningen men enligt stadgarna finns ett bosättningskrav.

Organisationsnummer
769633-8644.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via föreningens e-post: [javascript protected email address].

 

 

Bifogade filer