Välkommen till BRF Essingeklippan 2

BRF Essingeklippan 2 är en liten förening om 19 lägenheter som ligger på ön Stora Essingen i Stockholm.

 

BRF Essingeklippan 2

Org. nummer: 769608-1640

Adress

Vänskapsvägen 42

112 65 Stockholm

Kontakt styrelsen
BRFeko2@gmail.com

 

 

Stora Essingen – historik

Stora Essingen är den större av de två Essingeöarna. Det är en ö med endast en gata, Torggatan. Det finns vägar, stråk, krokar, gränder och ringar som gatuadresser. Vid öns nordvästra hörn låg den tredje Essingeön för 1 500 år sedan som en del av Bromma skärgård. Landhöjningen har gjort att denna ö ej längre finns. Den svenske fältmarkskalken Lennart Torstensson, känd från 30-åriga kriget, lät sig gärna ros ut till Stora Essingen från sin gård Ulvsunda. Allvarliga planer hade Lennart Torstensson att bygga ett vackert palats vid en av stränderna på Stora Essingen.

Carl Mikael Bellman har gjort ön känd genom sin epistel 48 ”Varuti avmålas Ulla Winblads hemfärd från Hessingen en augustimorgon 1769″ då han låter sin Ulla färdas från Lovön till Stockholm via Stora Essingen.

Från 1844 till 1860 var ön en ”Djävulsö” där straffångar, så kallade korrektionister, högg gatsten åt Stockholms stad. Korrektionisterna fördes med pråmar till Stora Essingen om morgonen och åter till Långholmen om kvällarna. Namnet Stenbrottet är ett bevis på att där har huggits sten och nära Aludden finns rester av fångarnas matgropar kvar. Det blev ett nöje för stockholmare att resa till Stora Essingen = Djävulsön för att se på korrektionisterna när de högg sten. Värdshuset, nere vid bryggan, som inlät sig på affärer med fångarna, tvingades att sluta sälja starkt och blir nykterhetsrestaturang. Värdshuset stängdes 1876, dock fanns dess kägelbana kvar till tidigt 1900-tal.

1916 övertog Stockholm stad styret av de två Essingeöarna från Bromma socken. I november 1917 kom den första fasta förbindelsen med Lilla Essingen, en flottbro som var öppen för båttrafik mellan 23.00 till 06.00 och som där emellan tjänade som klaffbro. Tidigare på 1800-talet kunde dalkullor ro besökare till Stora Essingen från Gamla Stan för priset av 28 skillingar. Ångbåtar trafikerade Stora Essingen från 1860-tal till nyåret 1939.

15 december 1928 invigdes stålbron mellan Lilla och Stora Essingen. Invigningsdagen fick samtidigt Essingeöarna sin första bussförbindelse, linje 56. Flottbron försvann och lämnade spår efter sig i namnet Flottbrovägen.

Den 24 november 1948 ägde den tragiska bussolyckan rum då en buss på väg till Stora Essingen kolliderade med en lastbil varvid bussen gick över bron och försvann ner på 13 meters djup. 11 människor omkom och endast en överlevde olyckan. En mörk dag i Essingeöarnas historia.

1920 kom elektricitet till Storan och några år senare 1925 kom öns första stadsplan. 1938 invigdes biograf Orkanen vid Essingetorget med tal av Essingebon Adolf Jahr. Grannen och skådespelarkollegan hette Edvard Persson. Orkanen slutade som biograf liksom många andra förortsbiografer mot slutet av 1960-talet när konkurrensen från TV blev för stark.

1955 blev Essinge egen församling efter delning av Bromma församling. Essinge vackra kyrka med sin kampanil har ritats i italiensk stil av Cyrillus Johansson. Kyrkan blev färdig 1959. Essinge kyrkväg ersatte gatan Gengåvogränd. Den fick sitt namn av gamla testamentets ord om att vänskap bygges med gåvor och gengåvor.

Allianskappellet på Flottbrovägen invigdes 1923 för bruk av baptister och Svenska kyrkan för gudstjänstfirande. Sedan 1975 är den domkyrka för Liberala Katolska kyrkan. Allianskappellet var även skola till dess att skolan vid Essingstråket invigdes 1932 med tillbyggnader 1937 och 1944. I början av 1950-talet gick där som mest 800 elever. Öarnas bibliotek finns i skolbyggnaden. En välskött samling lokalhistoria finns där. Lycée Francais har sedan 1982 undervisning för franska elever i skolan som kan ses som ett lyckat samnyttjande av den stora skolan.

1919 grundades Essinge IK som alltjämt lever ett aktivt liv, nu endast med fotboll och handboll som aktiva funktioner. Tidigare bedrevs både bandy och friidrott på Essinge idrottsplats.

2000 invigdes tvärbanan som förbinder Storan med Alvik och Gröndal. Stationen på Stora Essingen ligger där en gång Essinge Ångtvätt bedrev sin verksamhet från 1907 till 1963 sedan en stor brand förstört tvätteriet. Nu finns där Lärarnas Hus med en förnämlig konstsamling och konferensanläggning.

Essinge båtsällskap, grundat 1928 har två bryggor för sin uppskattade verksamhet. Namnet Segelbåtsvägen minner om båtsällskapets grundande. Swedbank är nu öns stora arbetsgivare med mer än 900 anställda som verkar på Stora Essingen.

Som årsringar på ett träd kan man som besökare se husen på Storan som årsringar av bebyggelse på den fagra Essingeön.