Mäklarinformation

Allmän information

Bostadsrättsföreningen är under uppbyggnad, med succesiv inflyttning. Föreningen tar över helhetsansvaret från hösten-2019. Ordinarie föreningsstämma skall hållas innan juni månads utgång.
Föreningen består av 140 lägenheter fördelade på 9 trapphus. 

Gatuadresser

Trapphus 1A: Svängrumsgatan 87
Trapphus 1B: Svängrumsgatan 85
Trapphus 1C: Svängrumsgatan 83
Trapphus 2A: Svängrumsgatan 77
Trapphus 2B: Svängrumsgatan 79
Trapphus 2C: Svängrumsgatan 81
Trapphus 3A: Svängrumsgatan 75
Trapphus 3B: Svängrumsgatan 73
Trapphus 3C: Svängrumsgatan 71
421 73 Västra Frölunda

Fastighetsbeteckning
Järnbrott 212:2

Inflyttningstider
Inflyttning från december-2018 till juni-2019 

Avgiftshöjningar 
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2019/2020.

Bredband 
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia 

Hiss 
Fastigheten har hissar i alla trapphus.
Hissarna går även direkt ner till garageanläggningen i källaren

Garage
Under föreningens byggnader finns en garageanläggning innehållande 85 p-platser, där Brf Flatås Park har 63 av dessa p-platser till sitt förfogande. Separata hyresavtal tecknas mellan medlemmen och föreningens parkeringsbolag och månadshyran är bestämd till 1 250 kr/mån för år 2019. Förtur att erhålla garageplats har lägenheterna 3-5 RoK, sedan är det kölista (kontraktsordning)
De övriga 22st p-platserna i garaget förfogas av Brf Änggårdsblicken, som är er grannförening (punkthuset 10-vån med 48 lgh, byggnation kommer att starta hösten 2019 och planerad inflyttning i detta huset blir till sommaren 2021).

Det är Parkando, som på uppdrag av Veidekke sköter alla frågor gällande garaget och de förhyrda utomhusplatserna såsom tillsättningar, uppsägningar, accesser, avisering etc.

För frågor gällande platstillgång, kölistor mm kontakta Parkando enligt nedan:

Mail: kundservice@parkando.se   
Telefon: 08-408 396 38, måndag-torsdag mellan kl. 09-14.


Cykelförvaring
I Brf Flatås Park satsar vi på cyklarna, vi har ca 145 låsbara cykelparkeringar på gården och vid entréer utomhus, samt ca 240 cykelställsparkeringar i källardelen. Och inte att förglömma våra 2st servicestationer som finns på gården.
(Se förklaring i nedanstående fil)

Underhållsplan 
Bostadsrättsföreningen är helt nybyggd. Underhållsplan upprättas under våren/hösten 2019 tillsammans med teknisk förvaltning.

Årsredovisningar 
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser och pantsättning
Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen.
För år 2018 är prisbasbeloppet 45.500 kr vilket innebär en avgift om 1.138 kronor. Riksbyggen sköter administrationen.

Pantsättningsavgiften är också en administrativ avgift för föreningens arbete med att anteckna pantsättningen i föreningens lägenhetsförteckning.  Pantsättningsavgiften tas ut av bostadsrättsinnehavaren med ett belopp motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp. För år 2018 innebär det en avgift om 455 kronor för varje noterad pant.

Juridiska personer 
Juridiska personer kan godkännas om samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet.
Beslut kan förenas med villkor.

Kontaktperson 
För mer information, kontakta enligt nedan lista (denna lista förändras allteftersom.


 Styrelsen, Brf Flatås Park, E-post: Styrelsen.flataspark@gmail.com

Bifogade filer