Mäklarinformation

Allmän information

Bostadsrättsföreningen byggdes 2019 med succesiv inflyttning. Föreningen tog över helhetsansvaret hösten-2019. Ordinarie föreningsstämma skall hållas innan juni månads utgång.
Föreningen består av 140 lägenheter fördelade på 9 trapphus. 

Gatuadresser

Trapphus 1A: Svängrumsgatan 87
Trapphus 1B: Svängrumsgatan 85
Trapphus 1C: Svängrumsgatan 83
Trapphus 2A: Svängrumsgatan 77
Trapphus 2B: Svängrumsgatan 79
Trapphus 2C: Svängrumsgatan 81
Trapphus 3A: Svängrumsgatan 75
Trapphus 3B: Svängrumsgatan 73
Trapphus 3C: Svängrumsgatan 71
421 73 Västra Frölunda

Fastighetsbeteckning
Järnbrott 212:2

Inflyttningstider
Inflyttning från december-2018 till juni-2019 

Avgiftshöjningar 
Avgiftshöjning gjordes med 10% from 1 februari 2024

Ytterligare 10% avgiftshöjning genomförs den 1 juni 2024

Bredband 
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia 

Hiss 
Fastigheten har hissar i alla trapphus.
Hissarna går även direkt ner till garageanläggningen i källaren.

Garage
Under föreningens byggnader finns en garageanläggning som samägs av Brf Flatås Park och grannföreningen Brf Änggårdsblicken innehållande 85 p-platser. Separata avtal tecknas mellan medlemmen och Parkando som förvaltar parkeringsplatserna. Månadsavgiften är bestämd till 1 250 kr/mån för år 2024. 

Garage - Laddplatser
Sommaren 2022 installerades 30 st laddplatser i garaget för el och hybridbil med samma månadsavgift som ovan, laddning tillkommer via vår leverantör Eways och ligger på 2.25 kr/kwh. Vi delar även dessa platser med Brf Änggårdsblicken. För att skaffa laddplats behövs ansökan skickas till Parkando med information om att laddplats önskas. Därefter behövs ett laddkort från Eways, instruktioner finns på laddstationen på parkeringsplatsen.

Parkando sköter alla frågor gällande parkeringsplatser och utomhusplatserna. Allt från tillsättningar, kölistor, uppsägningar etc.

Mejl: kundservice@parkando.se

Telefon: 08-408 396 38  

Eways sköter frågor relaterade till laddkort och laddning.

Mejl: helpdesk@eways.se

Telefon: 010-121 94 00

Cykelförvaring
I Brf Flatås Park satsar vi på cyklarna, vi har ca 145 låsbara cykelparkeringar på gården och vid entréer utomhus, samt ca 240 cykelställsparkeringar i källardelen. Och inte att förglömma våra 2st servicestationer som finns på gården.
(Se förklaring i nedanstående fil)

Underhållsplan 
Bostadsrättsföreningen är helt nybyggd. Underhållsplan upprättas under våren/hösten 2019 tillsammans med teknisk förvaltning.

Årsredovisningar 
Vänligen kontakta styrelsen på mejl som hittas längst ned på denna sidan.

Information om överlåtelser och pantsättning
Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen.

Pantsättningsavgiften är också en administrativ avgift för föreningens arbete med att anteckna pantsättningen i föreningens lägenhetsförteckning.  Pantsättningsavgiften tas ut av bostadsrättsinnehavaren med ett belopp motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp.

Juridiska personer 
Juridiska personer kan godkännas om samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet.
Beslut kan förenas med villkor.

Kontakt

Styrelsen, Brf Flatås Park: Styrelsen.flataspark@gmail.com

Bifogade filer