Mäklarinformation

Allmän information

Bostadsrättsföreningen byggdes 2019 med succesiv inflyttning. Föreningen tog över helhetsansvaret hösten-2019. Ordinarie föreningsstämma skall hållas innan juni månads utgång.
Föreningen består av 140 lägenheter fördelade på 9 trapphus. 

Gatuadresser

Trapphus 1A: Svängrumsgatan 87
Trapphus 1B: Svängrumsgatan 85
Trapphus 1C: Svängrumsgatan 83
Trapphus 2A: Svängrumsgatan 77
Trapphus 2B: Svängrumsgatan 79
Trapphus 2C: Svängrumsgatan 81
Trapphus 3A: Svängrumsgatan 75
Trapphus 3B: Svängrumsgatan 73
Trapphus 3C: Svängrumsgatan 71
421 73 Västra Frölunda

Fastighetsbeteckning
Järnbrott 212:2

Inflyttningstider
Inflyttning från december-2018 till juni-2019 

Avgiftshöjningar 
Avgiftshöjning gjordes med 2% from 1 februari 2023

Bredband 
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia 

Hiss 
Fastigheten har hissar i alla trapphus.
Hissarna går även direkt ner till garageanläggningen i källaren.

Garage
Under föreningens byggnader finns en garageanläggning innehållande 85 p-platser, där Brf Flatås Park har 63 av dessa p-platser till sitt förfogande. Separata hyresavtal tecknas mellan medlemmen och föreningens parkeringsbolag och månadsavgiften är bestämd till 1 250 kr/mån för år 2023. 
De övriga 22st p-platserna i garaget förfogas av Brf Änggårdsblicken, som är er grannförening (punkthuset 10-vån med 48 lgh.

Garage
Sommaren 2022 installerades 30 st laddplatser i garaget för el och hybridbil med samma månadsavgift som ovan, laddning tillkommer via vår leverantör Eways och ligger på 2.25 kr/kwh. Vi delar även dessa platser med Brf Änggårdsblicken. För att skaffa laddplats behövs ansökan skickas till Parkando med information om att laddplats önskas. Därefter behövs ett laddkort från Eways, instruktioner finns på laddstationen på parkeringsplatsen.

Det är Parkando som sköter alla frågor gällande garaget och de förhyrda utomhusplatserna. Allt från tillsättningar, kölistor, uppsägningar etc.

Mejl: kundservice@parkando.se

Telefon: 08-408 396 38  

Det är Eways som sköter frågor relaterade till laddkort och laddning.

Mejl: helpdesk@eways.se

Telefon: 010-121 94 00

Cykelförvaring
I Brf Flatås Park satsar vi på cyklarna, vi har ca 145 låsbara cykelparkeringar på gården och vid entréer utomhus, samt ca 240 cykelställsparkeringar i källardelen. Och inte att förglömma våra 2st servicestationer som finns på gården.
(Se förklaring i nedanstående fil)

Underhållsplan 
Bostadsrättsföreningen är helt nybyggd. Underhållsplan upprättas under våren/hösten 2019 tillsammans med teknisk förvaltning.

Årsredovisningar 
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser och pantsättning
Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen.
För år 2018 är prisbasbeloppet 45.500 kr vilket innebär en avgift om 1.138 kronor. Riksbyggen sköter administrationen.

Pantsättningsavgiften är också en administrativ avgift för föreningens arbete med att anteckna pantsättningen i föreningens lägenhetsförteckning.  Pantsättningsavgiften tas ut av bostadsrättsinnehavaren med ett belopp motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp. För år 2018 innebär det en avgift om 455 kronor för varje noterad pant.

Juridiska personer 
Juridiska personer kan godkännas om samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet.
Beslut kan förenas med villkor.

Kontakt

 Styrelsen, Brf Flatås Park: E-post: Styrelsen.flataspark@gmail.com

Bifogade filer