Mäklarinformation

Föreningen

Brf Grönlund. Orgnr 716409-9496.

Kontakt

Mäklarinformation i tillägg till nedanstående tillhandahålles av Norrorts Boservice.
Varje medlem kan ta ut sin Mäklarbild, från https://norrortsbo.realportal.nu 

För mer information om föreningen, kontakta styrelsen@brfgronlund.se.

Månadsavgift

Årsavgift på 600 SEK/kvm + vattenavgift beroende på föregående års förbrukning (snitt ca 600 kr). Ny medlem betalar 600 kr per månad för vattnet, som sedan regleras årsvis i efterskott. Avgiften aviseras via den ekonomiska förvaltaren för 3 månader i taget. Avin och annan information finns alltid att tillgå via https://norrortsbo.realportal.nu. Avgiften ska betalas i förskott, senast den sista i månaden innan, görs inte det så går det ut en påminnelse och efter 7 dagar skickas ärendet till inkasso, alla tillkommande avgifter betalas av medlemmen.

Bostadsrättstillägg

Varje medlem ombesörjer själv att teckna bostadsrättstilläggsförsäkring tillsammans med sin hemförsäkring, båda är obligatoriska och medlemmens eget ansvar.

Avgiftsförändring

Årsavgiften höjdes från 500 till 600 kr/kvm och år, 2023-04-01. Inga andra höjningar är planerade fn.

Sophämtning

Varje lägenhet står för sin egen sophämtningskostnad. Den faktureras kvartalsvis och beror på vad man väljer för omfattning (varje/varannan vecka) och storlek på kärl. För exakt kostnad och beställning hänvisas till www.vallentuna.se

Bredband/TV
Samtliga lägenheter är anslutna till Vallentuna stadsnät via fiberuppkoppling. Samtliga abonnemang tecknas individuellt av respektive hyresgäst. 

Energideklaration
Energiprestanda 86kW/m2 och år (2019).

Underhållsplan
Besiktningar genomförs regelbundet och vid behov. 
5-årsplan som uppdateras årligen.

Årsredovisningar och stadgar
Se bifogade årsredovisningar. Nya stadgar antogs i maj 2019. Orsaken till att de inte är signerade i listan med filer nedan är att filen är för stor att ladda upp här. Önskas signerat ex, hör av er till Styrelsen@brfgronlund.se

Information om överlåtelser
Innan överlåtelsen sker ska medlemskap beviljas av styrelsen. Kontakta styrelsen@brfgronlund.se för medlemsansökan eller Norrorts boservice.

Överlåtelseavgiften  betalas av köparen. Avgift för pantsättning tas ut enl. stadgarna. 

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Senaste försäljningar

Booli Slutpris

Faktureringsadress

Brf Grönlund
LKH1639
FE 108
105 69 STOCKHOLM

Om ni vill skicka pdf-fakturor till oss ska de skickas till lkh0000@tps.banctec.se 

OBS! Endast 1 faktura/PDF. Eventuella bilagor måste finnas i samma PDF som fakturan.

Det kommer ingen bekräftelse till er att fakturan gått igenom, men om den inte skulle gå fram så får ni ett felmeddelande.

Det är viktigt att fakturan är märkt med LKH-nummer samt att ni inte har med någon logotyp eller signatur i mejlet.

Brf Grönlund har bankgiro: 5004-3165

Bifogade filer