Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter och minst 1 och högst 4 suppleanter enligt gällande stadgar. 

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet, de väljs växelvis på 2 år.

Kontakt: [javascript protected email address]

Fördelning av befattningar inom styrelsen utses av styrelsemedlemmarna.

Styrelsen 2019 

Annelie Palm ordförande, Grönlundsvägen 16

Camilla Svedlund , kassör, Grönlundsvägen  5

Elin Vågberg , sekreterare, Grönlundsvägen 9

Sami Matar , ordinarie, Grönlundsvägen 22

Caroline Färeborg, ordinarie, Grönlundsvägen 14

Abbas Samimi, suppleant, Grönlundsvägen 15

Cecilia Bivegård, suppleant, Grönlundsvägen 8

 

Valberedningen

Abbas Samimi

Cecilia Bivegård 

'