Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter och minst 1 och högst 4 suppleanter enligt gällande stadgar. 

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet, de väljs växelvis på 2 år.

Kontakt: [javascript protected email address]

Fördelning av befattningar inom styrelsen utses av styrelsemedlemmarna.

Styrelsen 2021 

Annelie Palm ordförande, Grönlundsvägen 16

Camilla Svedlund , kassör, Grönlundsvägen  5

Elin Vågberg , sekreterare, Grönlundsvägen 9

 Caroline Färeborg, ordinarie, Grönlundsvägen 14

Daniel Örtengren, ordinarie, Grönlundsvägen 10

Abbas Samimi, suppleant, Grönlundsvägen 15

Sofie Adlerz, suppleant, Grönlundsvägen 3

 

Valberedningen

Abbas Samimi

Sofie Adlerz