Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse

En styrelse består av representanter för bostadsrättshavarna och de boende väljer styrelse till bostadsrättsföreningen vid föreningsstämman. Frågor som tas upp och beslutas om i styrelsen kan vara allt från ekonomisk förvaltning eller balkongbygge till snöskottning och gårdsstädning.

För att en bostadsrättsförening ska fungera väl krävs ett helhetstänkande. Det är mycket kring en fastighet som ska förvaltas - allt från ekonomi och teknik till fastighetsservice. Att ha en välskött bostadsrättsförening bevarar fastighetens värde. Föreningen kan köpa in de flesta tjänster som behövs.

Du kan själv vara med och påverka förvaltningen av bostadsrättsföreningens ekonomi och fastighet genom att engagera dig i styrelsen. Vill du inte vara med i styrelsen kan du engagera dig genom att komma med idéer eller lämna in ett förslag, som kallas motion, med lösning på ett problem


Styrelsen i BRF Grönlund skall, enl. stadgarna bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter och minst 1 och högst 4 suppleanter enligt gällande stadgar. 
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet, de väljs växelvis på 2 år.

Kontakt: [javascript protected email address]

Fördelning av befattningar inom styrelsen utses av styrelsemedlemmarna.

Styrelsen 2023 

Camilla Svedlund , ordförande, Grönlundsvägen 5

Elin Vågberg , sekreterare, Grönlundsvägen 9

Sofie Adlerz, ordinarie, Grönlundsvägen 3

Daniel Örtengren, ordinarie, Grönlundsvägen 10

Timmy Öhman, ordinarie, Grönlundsvägen 2

Abbas Samimi, suppleant, Grönlundsvägen 15


 Valberedningen

Abbas Samimi

Timmy Öhman