Föreningen

ALLMÄN INFORMATION

Föreningen registrerades 1980 och styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Simpleko sköter föreningens ekonomiska förvaltning. 

Föreningens adresser är Bondegatan 73-75 samt Duvnäsgatan 5.

Föreningen har en god ekonomi och har genomfört alla de större renoveringarna.

Man har även 6 lokaler som ger goda intäkter till föreningen.