Mäklarinformation

Bostadsrättsföreningen Hälsingör bildades 1946. Fastigheten bebyggdes 1947-1948 och består av 1 flerbostadshus. Föreningen upplåter 34 lägenheter med bostadsrätt samt 5 lokaler med hyresrätt samt 24 garageplatser med bostadsrätt.

Föreningens innergård är placerad på ett rofyllt läge med mycket grönska. Här finns gott om plats för utomhusaktiviteter och även en gömd oas med möblemang och grill. Utöver detta finns även odlingslådor och plats för plantering för intresserade medlemmar.

 Ekonomisk förvaltning - sköts av SBC.

Tomten- Äganderätt. Tomten friköptes 2020-02-03 och föreningen  äger marken. Tidigare har föreningen upplåtits med tomträtt.

Gästlägenhet- finns som kan hyras av medlemmarna till en kostnad om 120 kr/natt.

Gemensamma faciliteter- I föreningen finns även flera  gemensamma faciliteter som kan bokas/nyttjas idag utan kostnad, dessa är bastu med dusch, motionsrum/gym, hobbyrum/verkstad, tält med stolar och bord, styrelserum, barnvagnsrum, cykelrum och en piskbalkong. Det finns två tvättstugor som är belägna i källaren under trappa A respektive trappa C. Där finns 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp samt 1 mangel att tillgå i vardera tvättstuga och bokas genom  att skriva upp sig i en kalender utanför tvättstugorna. I tvättstugan i C-trappan finns även ett stort torkrum.

Gästlägenhet, bastu, tält och grillplats bokas på föreningens hemsida

Varmvatten och El - Föreningen har ett gemensamt abonnemang – vi mäter förbrukningen individuellt och debiterar el och varmvatten till varje hushåll på bostadsrättens månadsavgift.

Hiss -finns i alla tre trappuppgångar en halv trappa upp.

Avgiftsthöjning - genomfördes januari 2022

Utförda renoveringar/förbättringar:

2009 relining avloppsledningar.

2012 nya elstigarledningar och nya vattenledningar.

2013 grundvattenvärme.

2015 målning källargolv och torkrumsgolv. Grind. Nytt skalsystem (lås).

2016 målning jalusidörrar, balkonger karbonatiseringsprov, kontroll av husgrunden.

2017 ny avfuktare i torkrummet, nya huvudbrytare i alla lägenheter.

2018 nya vibrationsplattor till hissarna. Reparation av stuprännor ner i marken samt byte av rör till dagvattnet.

2019 reparation av piskbalkong. Filmat avloppsrören under bottenplattan. Byggde om hobbyrummet till motionsrum.

2020 förstärkt golvet på piskbalkongen ytterligare, bytt belysning i hela garaget till LED, ny cirkulationspump och styrreglage till värmepumpen, delat grundvattenväxlare och rengjort plattorna, uppdaterat underhållsplanen samt relining av avloppsrören under bottenplattan från C-trappan till B-trappan.

2021 ny torktumlare i tvättstugan i A-trappan, nytt lås till grinden mot Tuborgsgången samt skyltar BRF Hälsingör på grind och husgavel.

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2020 och sträcker sig fram till 2046.

Föreningen har den 1/8 -2021 bytt företag för IMD från Our Energy i Sundsvall till BKAB i Lund.

2022 - Laddstolpar för elbilar i garage.

Planerat underhåll/förbättringar

2024 nytt yttertak med solpaneler och i samband med detta bygga in piskbalkong, reparation av balkonger, målning av fönster, nya fogar, relining av avloppsrör under bottenplattan B-A-trappan.

2025-26 ny gångbanebeläggning.

Föreningen har som målsättning att få igenom ovan nämnda planerat underhåll inom 2-3 år, men allt beror på när och om föreningen får klartecken från Malmö stad att sätta solpaneler på taket.

Parkering Det finns boendeparkering på gatan. Föreningen har 24 st garageplatser med bostadsrätt. Garageplatserna i varmgaraget utgör egna bostadsrätter. Flertalet garageplatser tillhör medlemmar med bostadsrättslägenhet i föreningens fastighet men 3 platser har förvärvats av utomstående.

Kabel-TV finns genom Telenor mot ett obligatoriskt tillägg om 112:-/månad och bredband (700-1000 Mbit/s) samt IP-telefoni (fasta kostnaden) genom Ownit mot ett obligatoriskt tillägg om 165:-/månad”

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Årsredovisning bifogas på denna sida

Bifogade filer