Välkommen

Bostadsrätts föreningen Helge bildades 1 mars 1965 och består av 72 lägenheter belägna i punkthusen på Idrottsgatan 10, 12, 14 och 16 i Uppsala.