Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för närvarande.

Bredband
Fastigheten är ansluten både till IP-Onlys fibernät och Tele2s kabelnät.

TV digitalt basutbud (12 kanaler) från Tele2 ingår i månadsavgiften, och digital-TV kan fås via Tele2 alternativt IP-Onlys nät.

Hiss
Fastigheten har hiss. Dock halvtrappa upp eller ned till hiss. Trapphiss för rörelsehindrade finns i hus 10 och 14.

P-platser/garage
P-platser med motorvärmaruttag och kallgarage med motorvärmaruttag finns i föreningen. Särskilt kösytem för p-plats/garage.

Underhållsplan
Fastigheten stambyttes 2010 och samtliga badrum renoverades samtidigt.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Lägenhetens andel av föreningens skulder 2022-12-31
2 130 kr/kvm, årsavgiften är 480 kr/kvm och genomsnittlig skuldränta 0,87%

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% och pantsättningsavgiften är 1% av prisbasbeloppet. Tas ut av köparen. Föreningen sköter själv administrationen av pantsättningsbevis.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordf. Gunnar Wiksten via e-post [javascript protected email address]

Bifogade filer