Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Avgifterna höjs med 5% 1/1-24.

Bredband
Fastigheten är ansluten både till Global Connects fibernät och Tele2s kabelnät.

TV digitalt basutbud (12 kanaler) från Tele2 ingår i månadsavgiften, och digital-TV kan fås via Tele2 alternativt Global Connects nät.

Hiss
Fastigheten har hiss. Dock halvtrappa upp eller ned till hiss. Trapphiss för rörelsehindrade finns i hus 10 och 14.

P-platser/garage
P-platser med motorvärmaruttag och kallgarage med motorvärmaruttag finns i föreningen. Laddplatser för el-bilar finns. Särskilt kösytem för p-plats/garage och laddplatser.

Underhållsplan
Fastigheten stambyttes 2010 och samtliga badrum renoverades samtidigt.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Stadgar
Se bifogat dokument

Lägenhetens andel av föreningens skulder 2023-12-31
2 047 kr/kvm, årsavgiften är 505 kr/kvm.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% och pantsättningsavgiften är 1% av prisbasbeloppet. Tas ut av köparen. Föreningen sköter själv administrationen av pantsättningsbevis.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordf. Gunnar Wiksten via e-post [javascript protected email address]

Bifogade filer