Välkommen

 På Kanikenäsholmen i Karlstad har det funnits varv sedan mitten av 1800-talet. Men det var inte förrän 1912 då man anlade en slip som varvet fick sin storskaliga kapacitet. Under de första årtiondena byggdes främst pråmar som skulle frakta varor och material via Göta älv till och från Göteborg.

Varvets verksamheten upphörde i början av 1970-talet, men fortfarande finns en rad byggnader, kranar och slipen kvar.

Dessa har fått stå kvar för att bibehålla områdets unika karaktär och har integrerats i detaljplanen för att bevara arvet från tidigare verksamhet.

 Idag har ett av Karlstads allra attraktivaste bostadsområden färdigställas på området och där varje lägenhet har en hänförande utsikt över Vänern.

Bostadsområdet består av ca 300 lägenheter med blandad upplåtelseform, dvs både bostadsrätts-som hyreslägenheter med promenadavstånd till centrum.

Gunnar Ordell

Ordförande