Välkommen

Vår förening finns i Göteborg, KarlJohansgatan 60-62 och har 35 lägenheter och 4 lokaler Fastigheten Majorna 110:13 består av 3 st byggnader Kj 60, Kj62 samt ett gårdshus. Byggår är 1910,1939.

Fastighetens äldsta hus ritades av D.W. Stenfeldt som var verksam på Nathan Perssons Arkitekbyrå, Huset uppfördes som herrskapsbostäder 1909, med fabrikslokaler i botten/källarplan. Gårdshuset uppfördes som tjänste/arbetarbostäder med god standard för tiden. Det var Lesslies Konfektion som var ursprunglig verksamhet.

1939 sker stora ombyggnader med att 62:an byggs ut, gårdshuset utökas mot 62:an, gatubalkonger rivs och gatufastigheterna får gemensamma pelarbjälklag.

Lesslies huserar i fastigheten fram till 1970 talet och sen tar  Gbg idrottsförbund vid med framför allt bingo som stort dragplåster.

1997 ombildas fastigheten till bostadsrätter och Brf Karl Johansgatan 60-62 bildas.

Föreningen består av 35 st bostadsrätter samt 2 st lokaler. I lokalerna huserar Resturang Efossos samt Second Chance - Cafe &Second Hand

Väl mött, styrelsen i brf Karljohansgatan 60-62