Välkommen

Vår förening finns i Östra Uppsala och har 312 lägenheter.Området Nyby började byggas i början 70-talet.

Bostadsrättföreningen Kastellberget bildades 1971.

Nyby ligger i ett expansivt område med närhet till både shoppingcentras och sportanläggningar.

Närhet till förskola och grundskola.

Barnvänligt område.

Brf Kastellberget består av Lidnersgatan och Leopoldsgatan.

Sidan uppdaterad 23-05-29

 

LEOPOLDSGATAN HAR FÅTT SITT NAMN EFTER;

 Carl-Gustaf af Leopold, fransk-klassicismens siste stora företrädare i Sverige. Kunglig handelssekreterare 1788. Ett resultat av samarbetet med Gustaf den III är tragedin Oden. Leopold gjorde stora insatser för svensk språkvård, särskilt stavningen. 1801 gav han på uppdrag av Svenska Akademin, där han var medlem, ut en ”Avhandling om svenska stavsätt”

 

 

 

 LIDNERSGATAN HAR FÅTT SITT NAMN EFTER;

 

Bengt Lidner, 1757-1793, författare. Han dog endast 35 år gammal, utfattig efter ett bohemiskt liv och en subjektiv diktarbana som sprängde klassicismens litterära gränser. Han skrev bl.a. ”Grevinnan Spastaras död”, ”Yttersta domen” och operan ”Medea”.

 Lidnerska knäppen, ett bevingat ord, som rör sig från en anekdot om Lidner.