Allmän information

 

På denna sida finns information om det mesta i föreningen men naturligtvis kan man personligen kontakta någon i styrelsen.

Svar på de flesta frågor finns i den bifogade filen Info och Ordningsregler.

Vem svarar för underhållet?

I den bifogade filen står vem som har ansvar för vad i föreningen enligt brf Kastellbergets stadgar.

Blankett för Andrahandsuthyrning finns som bifogad fil att ladda hem. 

Föreningens stadgar finns som bifogad fil.

Blankett för inglasning av balkong finns som bifogad fil.

Vi har efter påpekan lagt till ett dokument angående störningar mellan boende, den ligger som en bifogad fil. Störningsrapporten fylls i och därefter lämnas till någon i stryrelsen.

Bifogade filer