BRF Kastellgatan 13

Vår förening finns i Göteborg och har 22 lägenheter. I A-uppgången finns 12 lägenheter (tvåor och treor) och i B-uppgången, med ingång från gården finns 10 ettor.