Mäklarinformation

Fastigheten
Bostadsrättsföreningen innefattar 5 trappuppgångar (66, 68, 70, 72 och 74) med ett totalt antal på 75 lägenheter.

Området
Föreningen ligger belägen i området kapellgärdet. Föreningen har en lummig innergård med både grill och lekplats. I området ligger även en större lekpark och grönområden endast några 100 meter bort. Nära till både skolor, livsmedelsbutiker och apotek. Området ligger endast 5-10 minuters cykelväg från centrum med goda promenad och cykelvägar. 

Månadsavgift 

I månadsavgiften ingår kallvatten, värme, tvättstuga, bredband, digital-TV och hemtelefoni.
Bredband, digital-TV och hemtelefoni levereras som basutbud från Tele2.

I månadsavgiften ingår inte varmvatten och hushållsel. 

NYCKLAR
Bokföringen av nycklar sker hos Byggbeslag Lås och Säkerhet, Kungsgatan 107,

Telefon: 010-163 68 00

Säljaren lämnar in de fyra nycklarna och utkvitterade taggar och tvättstugenycklar och eventuell dosa till garaget hos dem och köparen får kvittera till sig dem. Överlåtelseavtal och legitimation uppvisas. Finns inte alla nycklarna måste
låsbyte ske. Kostnaden debiteras säljaren.

Ekonomisk förvaltare
Fastum

https://www.fastum.se/

Fatighetsförvaltare
UBC Teknisk förvaltning i Uppsala AB

http://www.ubcfast.se/

Avgiftshöjningar
Avgifterna höjdes 7% år 2023. Det var första höjningen sedan föreningen bildades. Från januari 2024 höjs avgifterna 10%.

Bredband
Fastigheten har ett avtal hos Tele2 med basutbudet av fast telefoni, bredband och digital-TV (avgiften ingår i hyran).

Hiss
Fastigheten har hiss från garage till högsta våningen i respektive hus.

Underhållsplan
Fastigheten byggdes 2015-2016. Den första byggnaden i föreningen är ingång 74 och den senast byggda ingång 66.

Parkering
Föreningen har garageplatser i det tillhörande parkeringsgaraget beläget under huset. Det finns även platser med laddning för elbil, uteplatser, handikapp och mc. Till samtliga parkeringsplatser gäller separat kösystem. Aimo Park har hand om alla frågor gällande Parkering i garaget samt utomhus parkering. du når dem på 0771-96 90 06. Fjärrkontroller för automatisk öppning av garageport finns i utbyte mot en depositionsavgift på samma ställe som nycklar och taggar lämnas ut.

Förråd

Varje bostadsrätt har varsitt tillhörande förråd med gallerdörrar belägna i källaren i respektive trapphus. Föreningen har även barnvagnsförråd och cykelförråd med cylinderlås.


Soprum
Soprum finns i anslutning till fastigheten med sopkärl innehållande grundläggande sopsortering såsom plast, tidningar, papp, matavfall, brännbart, färgat och ofärgat glas samt batterier och glödlampor. Mer omfattande källsortering som trä och elartiklar lämnas på närmaste återvinningscentral. Soprummen kameraövervakas.

Anpassning
Entrédörrar, förrådsdörrar, soprumsdörrar, dörrar till garage är alla utrustade med automatiska dörröppnare för lättare framkomlighet. Till innergården finns ramp.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
När köpekontrakt är upprättat skall styrelsen godkänna den nya medlemmen. Mäklaren  ombesörjer att blanketten Ansökan om medlemskap skickas till bostadsrättsföreningen. Säljaren skall också ansöka om utträde ur föreningen till vår föreningsadress:
Brf Klangen, Portalgatan 70, 754 18 Uppsala. Kreditupplysning granskas. Fastum fakturerar en avgift vid försäljning och pantförskrivningar till banken.
Om försäljningen sker till t ex barn med låg inkomst där föräldrar finansierar hela eller delar av bostadsrätten är grundprincipen att förälder skall vara ägare/delägare till lägenheten.  En individuell bedömning görs.
Aktuell namnskylt i trappuppgång och ytterdörr sätts upp av UBC. Styrelsen beställer detta till inflyttningsdagen som uppgetts i kontraktet. Om datumet ändras får medlem själv kontakta UBC.
Vi accepterar inte försäljning till företag, organisation eller dylikt, sk juridisk person. 

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns ej som medlemmar i föreningen.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning måste först ansökas om och godkännas skriftligt av styrelsen. Du hittar blanketten under fliken "Blanketter".

Inglasning
Föreningen har bygglov och ett avtal med Lumon balkonginglasningar. Andra leverantörer och fabrikat tillåts ej. Om en inglasning av annan leverantör skulle byggas utan tillstånd kommer denna att klassas som fuskbygge och kommer begäras att rivas. Ni kan inte göra rutavdrag på kostnaden för inglasning.

http://lumon.com/se

Dokument
I listan längst ned på sidan finns bifogade dokument så som föreningens stadgar, årsredovisningar, situationsplan över innergård, genomgångar av fastigheten etc.

Kontakt 
För mer information, kontakta styrelsen via e-post: brfklangenuppsala@gmail.com

 

Bifogade filer