Styrelse

Bostadsrättsföreningen Klangen, Uppsala

Styrelseförteckning från 9 maj 2017

Ledamöter  
 

Johan Fogelberg
Portalgatan 70

 

Anna Johansson
Portalgatan 74

  Bengt Krisandersson
Portalgatan 72
   
Suppleanter   
 

Karl-Johan Andrén
Portalgatan 66

                               

Bostadsrättens styrelse når man på brfklangenuppsala@gmail.com

 

Västra Orgelens Samfällighet

Samfälligheten består av våra tre föreningar runt innergården: Brf Positiv mot järnvägen, Brf Tangenten mot norr samt vår egen. De ansvarar för gemensamma utrymmen såsom  innergård, garage, tvättstuga och cykel- och barnvagnsrum,

Vår förening representeras i styrelsen av:

Ordinarie

Anna Johansson - sffvastraorgeln@gmail.com
 
 
Bengt Krisandersson - sffvastraorgeln@gmail.com