Välkommen

Vår förening finns på Källängsvägen 49-57 på Näset, Lidingö

Föreningen består av en fastighet med tillhörande mark. Idag består föreningen av 55 lägenheter varav 4 är hyreslägenheter. Föreningen har också en lokal som hyrs ut till en privat näringsidkare.

Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern bildades 2006 och fastigheten uppfördes 1960.

Vår målsättning är att vara bland de mest välskötta bostadsrättsföreningarna på Lidingö. Det försöker vi uppnå genom aktiv kostnadskontroll och löpande underhållsplanering. Bland annat så innebär det att vi alla måste hjälpas åt att sköta om Lidingöbävern för att bevara den låga avgiften till föreningen.