Välkommen

Vår förening finns i Stockholm och har 31 lägenheter. Tre lägenheter är hyresrätter. Vi har fyra garage och en lokal.

Fastigheten är naturskönt placerad intill skogsområde med rådjur, ekorrar och småfåglar.

I kvarteret finns ett  bageri, Sockerknuten. Nära ligger även Åkeshovs bollplan och Olovslundsparken med lekplats och barnbad.

Till Brommaplans affärer och t-bana är det fem minuters gångväg, intill ligger ekobutiken Källan på Tunnlandsvägen.

Mälarens klippor och vatten nås med cykel på cirka 10 minuter. Till strandbaden Ängbybadet respektive Solvik tar det cirka femton minuter att cykla.

Föreningen är en äkta förening, det vill säga minst 60 procent av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Föreningen bildades 2002. Upprustning av de två huskropparna genomfördes under 2015- 2016:

Balkongrenovering.

Ommålade trapphus.

Nya portdörrar med kodlås.

Automatiska strömbrytare.

Högtrycksspolning av stammar.

Rengöring av ventilationskanaler.

Fastigheten byggdes 1940.

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2017.

Ekonomi: Föreningen har ett avtal med Rådrum som sköter löpande ekonomisk förvaltning samt viss administration. Telefonnummer till Rådrum: 08 34 30 13

Organisationsnummer: 769606-4554

Faktureringsadress: BRF Lispundet 15-23

FE 560, Kund - ID PRD1282

105 69 Stockholm

Föreningsstämma. Verksamheten löper från 1 januari till 31 december. Föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid stämman presenteras och diskuteras styrelsens verksamhetsberättelse samt räkenskaperna.

Medlem ges inför stämman möjlighet att lämna

förslag i form av motioner.

Överlåtelseavgift - pantsättningavgift: I samband med överlåtelse av lägenhet samt vid pantsättning tas en administrativ avgift ut av BRF Lispundet. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% av prisbasbelopp vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, f n 1110:- och betalas av den som köper en lägenhet.

Pantsättningavgiften betalas av pantsättaren, högst 1% av prisbasbelopp vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson. För mer information kontakta styrelsen via e-post: [javascript protected email address]

 

Bifogade filer