Mäklarinformation

 

 

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComCom AB

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhållsplan
Föreningens underhållsplan visar på på ett underhållsbehov 368 6000kr för de närmaste 10åren.Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på 368 600kr(130kr/kvm).Avsättning för verksamhetsåret sker med 97kr/kvm

Årsredovisningar
Se  årsredovisningar