X
  • Stockholms län

  • Göteborg & VG Region

  • Blekinge län

  • Norrbottens län

  • Utomlands - Ej Sverige


  • Brf Piazza

    Brf PIAZZA består av 113 lägenheter och 4 lokaler. Styrelsen är för närvarande 9 personer och sammanträder ca. 1 gång i månaden. Skrivelser till föreningen tas emot på brfpiazza@gmail.com och i din boendepärm som tillhör lägenheten hittar Du mer information om föreningen och Din bostad.

    Annonser