Brf Piazza

Brf PIAZZA består av 113 lägenheter och 4 lokaler. Styrelsen är för närvarande 6 personer och sammanträder ca. 1 gång i månaden. Skrivelser till föreningen tas emot på brfpiazza@gmail.com och i din boendepärm som tillhör lägenheten hittar Du mer information om föreningen och Din bostad.