Mäklarinformation

Sidan uppdaterades senast: 2024-05-17

Vid visning
Dörren får absolut inte ställas upp vid visning, anmälda spekulanter kontaktar mäklaren som öppnar dörren.

Avgift och bostadsrättstillägg
I månadsavgiften ingår värme, vatten, digitala tjänster (se nedan) samt bostadsrättstillägg. Utöver månadsavgiften betalar medlemmen ett eventuellt kapitaltillskott.

Avgiftshöjningar
Det har inte gjorts några avgiftshöjningar i föreningen sedan den grundades, förräns nu under 2024. Då höjdes avgiften med 10% från och med 1/4. Detta kommuncerades till medlemmarna 2024-01-17. Notera att eventuell kapitalavgift för bostadsrättstillägg är oförändrad.
Eventuella framtida höjningar annonseras i god tid till medlemmarna. I dagsläget finns ingen planerad höjning, men detta kan komma att ändras i framtiden.

Digitala tjänster
Fastigheten har bredband, digital-TV och IP-telefoni (ej samtalstaxa) via Tele2 som ingår i månadsavgiften. Bredbandshastigheten som ingår är 250/250. Önskar en medlem högre bredbandshastighet så får de själva stå för mellanskillnaden. Digital-TV utbudet som ingår är TV Bas, mer information hos Tele2: https://www.tele2.se/tv/tv-bas

El
Lägenheterna har individuell elavmätning där varje medlem behöver teckna eget elavtal för sin egen förbrukning.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Garage och parkering
Fastigheten har garage under gården. Garaget omfattas av 46 st bilplatser varav 20 st el-bilsplatser samt 6 st motorcykelplatser. Kostnaden är 1075 kr/mån för parkering utan el och 1300 kr/mån + elförbrukning för pakering med laddstolpe. 600 kr/mån för mc-parkering.
Kö för parkering sköts av styrelsen och SBC står för förvaltningen. Just nu är det ingen kö. 

Gästparkering tillhandahålls inte av föreningen men i området finns parkeringsrutor med gratis parkering upp till två timmar. 

Bygglov för inglasning av balkonger
Bygglov för att kunna glasa in balkonger har skett i två omgångar. Se bifogad pdf om vilja balkonger som har ett giltigt bygglov. 
Anledningen till att vissa balkonger inte är med i någon av ansökningarna är att stadsbyggnadskontoret i första ansökan som styrelsen gjorde nekade flera balkonger med motiveringen att de stred mot detaljplanen. Efter det bygglovet avslutats kom det ett avgörande i mark- och miljödomstolen som ett förtydligande. Då ansökte intresserade medlemmar om ett nytt bygglov för de som tidigare blivit nekade, men enbart för de lägenheter som vid det tillfället visade intresse om att glasa in. För de balkonger som saknar bygglov så är det alltså möjligt att göra en bygglovsansökan och med största sannolikhet få ett beviljat bygglov. Men för att glasa in måste man alltså ansöka om bygglov först. Styrelsen kommer inte sköta ansökan några nya bygglov utan den processen får medlemmarna sköta, men styrelsen måste bli informerade om detta sker. 

Övriga utrymmen
Fastigheten har ingen gemensam tvättstuga då varje lägenhet har tillgång till egen tvättutrustning. Det finns barnvagnsrum i anslutning till varje trapphus. Cykelförråd finns i källaren på hus 2 och 4. Det finns även utomhus-parkering för cyklar på innergården.

Åtaganden för medlemmar
Vid behov har föreningen en städdag som är frivillig att deltaga på samtidigt som styrelsen uppmanar medlemmarna att vara med och bidra. 

Underhållsplan & renoveringar
Bostadsrätterna färdigställda 2017. Tvåårsbesiktning utfördes 2019/2020/2021. 
Ännu är inget framtida underhåll eller renovering planerade.
En underhållsplan håller på att tas fram och ska vara klar under juni 2024.

Årsredovisningar
Se bifogad fil nedan.

Stadgar
Stadgarna togs fram 2018 och har inte ändrats sedan dess. Se bifogad fil nedan.

Delat ägande
Föreningen godkänner delat ägande.

Information om överlåtelser och andrahandsuthyrning
Det är säljarens ansvar att förse mäklare med info. Det mesta finns att hitta i egrannar inloggad som medlem.

Andrahandsuthyrning godkännes 1 år åt gången. Efter det skall en ny ansökan göras. Andrahandsuthyrning godkännes max 2 år. Avgift för andrahandsuthyrning är 525kr/mån. 

För mer info se allabrf.se

Övrigt information styrelsen vill upplysa om
Utöver all information ovan är det inget ytterligare styrelsen vill upplysa en säljare om vid försäljning. 

Kontaktperson
Denna information ska innehålla den senaste informationen som behövs vid en försäljning. Datum då sidan senast uppdaterades syns högst upp. 

Saknar du någon info på denna sida? Vänligen kontakta Styrelsen via e-post [javascript protected email address].

Bifogade filer