Mäklarinformation

Fastigheten
Bostadsrättsföreningen innefattar 4 trappuppgångar (82, 84, 86 och 88) med ett totalt antal på 44 lägenheter.

Området
Föreningen ligger belägen i området kapellgärdet. Föreningen har en lummig innergård med både grill och lekplats. I området ligger även en större lekpark och grönområden endast några 100 meter bort. Nära till både skolor, livsmedelsbutiker och apotek. Området ligger endast 5-10 minuters cykelväg från centrum med goda promenad och cykelvägar. 

Hyran
I hyran ingår kallvatten, värme, tvättstuga, bredband, digital-TV och hemtelefoni. 
Bredband, digital-TV och hemtelefoni levereras som basutbud från Com hem AB/Tele2.         


I hyran ingår inte varmvatten och hushållsel. 

Ekonomisk förvaltare
Fastum

https://www.fastum.se/

Fatighetsförvaltare
UBC Teknisk förvaltning i Uppsala AB

http://www.ubcfast.se/

Avgiftshöjningar
Årsavgiften höjs från och med September 2023 med 10%.

Bredband 
Fastigheten har ett avtal hos Com hem AB/Tele2 med basutbudet av fast telefoni, bredband och digital-TV (avgiften ingår i hyran).

Hiss 
Fastigheten har hiss från garage till högsta våningen i respektive hus.

Underhållsplan 
Fastigheten byggdes 2015. Den första byggnaden i föreningen är ingång 88 och den senast byggda ingång 82.

Parkering
Föreningen har garageplatser i det tillhörande parkeringsgaraget beläget under huset. Det finns även uteplatser, handikapp och mc. Till samtliga parkeringsplatser gäller separat kösystem. Fjärrkontroller för automatisk öppning av garageport finns i utbyte mot en depositionsavgift på 500 SEK.                                                                          Föreningen innehar 9 st elbils-platser i parkeringsgaraget.


Förråd
Varje bostadsrätt har varsitt tillhörande förråd med gallerdörrar belägna i källaren i respektive trapphus. Föreningen har även barnvagnsförråd och cykelförråd med cylinderlås.

Soprum
Soprum finns i anslutning till fastigheten med sopkärl innehållande grundläggande sopsortering såsom plast, tidningar, papp, matavfall, brännbart, färgat och ofärgat glas samt batterier och glödlampor. Mer omfattande källsortering som trä och elartiklar lämnas på närmaste återvinningscentral. Soprummen kameraövervakas.

Anpassning
Entrédörrar, förrådsdörrar, soprumsdörrar, dörrar till garage är alla utrustade med automatiska dörröppnare för lättare framkomlighet. Till innergården finns ramp.

Krav på dagar av städning eller trädgårdsskötsel? 
Nej, vi köper dessa tjänster. Skulle intresse finnas kan enskilda medlemmar engagera sig i trädgårdsarbete så man följer den övergripande planen. Eventuella behov gällande investeringar utför plan beslutas av samfällighetens styrelse. 

Årsredovisningar 
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser 
-

Juridiska personer 
Juridiska personer godkänns ej som medlemmar i föreningen.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning måste först ansökas om och godkännas skriftligt av styrelsen. Du hittar blanketten under fliken "Blanketter".

Inglasning
Föreningen har bygglov och ett avtal med Lumon balkonginglasningar. Andra leverantörer och fabrikat tillåts ej. Om en inglasning av annan leverantör skulle byggas utan tillstånd kommer denna att klassas som fuskbygge och kommer begäras att rivas. Ni kan inte göra rutavdrag på kostnaden för inglasning.

http://lumon.com/se

Dokument
I listan till höger finns bifogade dokument så som föreningens stadgar, årsredovisningar, situationsplan över innergård, genomgångar av fastigheten etc.

Längst ned på denna sidan finns bostadsrättsföreningens energideklaration.

Kontakt
Kontakta styrelsen via e-post om ni har frågor kring t.ex. avgifter, parkering och kommande projekt. Vid förfrågan ska lägenhetsnummer anges ( ex. lgh 88-1303).

Vid visning av lägenhet inför försäljning får inte dörr i entréplan stå öppen utan bevakning.

Överlåtelseavtal samt ansökan om inträde/utträde i BRF Positiv ska i original skickas till följande adress

BRF Positiv                                                                                                                Portalgatan 86                                                                                                          754 18 Uppsala

Observera att styrelsen ombesörjer att information vidarebefordras till berörda ( Fastum,mäklare m.fl.)

Bifogade filer