Välkommen

OM BRF RÅDJURET 20:

Som medlemmar i bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten Rådjuret 20. Föreningen upplåter lägenheterna till medlemmarna på obestämd tid. Var och en äger alltså inte själv sin lägenhet. Föreningen ansvarar för och förvaltar den fastighet som föreningen äger. Ansvaret för denna förvaltning har föreningens styrelse. Det verkställande ansvaret är alltså styrelsens, men varje medlem är solidariskt ansvarig för vår gemensamma egendom. Det innebär att vi som medlemmar har skyldighet att vårda både den lägenhet vi själva disponerar och gemensamma utrymmen. Vi har dock inte har rätt att göra förändringar i våra lägenheter utan att åtgärden först blivit godkänd av styrelsen. Bostadsrätten är ett utmärkt sätt att ordna boendet för den som uppskattar och värnar om att ha inflytande över sin boendemiljö i kombination med eget ansvarstagande för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Rådjuret 20 har ett bra läge på Östermalm och fastigheten är i gott skick. Genom vård och aktsamhet från de boendes sida samt styrelsens förvaltning och underhåll bevarar vi fastighetens ekonomiska, praktiska och estetiska värde.

Huset och föreningen Fastigheten byggdes 1907. Arkitekter var Hagström & Ekman, ett välkänt arkitektpar i Stockholm vid den tiden. Ett antal hus på Strandvägen har ritats av samma par men också Hemgården, Östermalmsgatan 68, som byggdes 1905. Det västra tornet på vårt hus byggdes som pendang till tornet på hemgården. Därmed bildar gården med sina vackra kastanjeträd en enhet. Fastigheten blev hyreshus ägt av Församlingsdelegerade (en organisation som ägde och förvaltade fastigheter åt Svenska kyrkan). 1980 bildade hyresgästerna bostadsrättsförening och köpte fastigheten för 6,5 miljoner kronor.

Bostadsrättsföreningen Rådjuret 20 bildades 1980 Fastigheten har 32 bostadslägenheter fördelade på de tre uppgångarna Östermalmsgatan 70, 72 och Nybrogatan 77. I huset finns tre affärslokaler. Taxeringsvärdet på fastigheten var 1 januari 2003: 44.495.000 kr, en tolvdubbling sedan föreningen bildades 1980. 2009 hade taxeringsvärdet ökat till 66.038.000 kr och 2010 är det 78.972.000. Under föreningens 30-åriga liv har huset underhållits och reparerats löpande. 1987-88 genomfördes en omfattande renovering. Den omfattade tak, fasader, trappuppgångar och källaren, där en tvättstuga installerades. Vi byggde också till två vindslägenheter. Hissmaskineriet renoverades 1993 på Nybrogatan 77 och 2003 på Östermalmsgatan 72. 1995 och 2005 - 2009 har fönstren renoverats. 2010 målades taket. Under årens lopp har också delar av avloppsstammarna bytts ut. Gården har renoverats och vi har installerat en ny panncentral. Även affärslokalerna har rustats upp och förbättrats.