Mäklarinformation

FÖRSÄLJNINGSUNDERLAG
Ordförande/Kontaktperson i föreningen: 

Annmari Kastrup, 41B
akastrup@actitkommunikation.se
mobilnr: 070-765 80 31

(Det går bra att hänvisa intresserade spekulanter)

1. Är föreningen äkta eller oäkta?
Äkta

2. Innehas marken med ägande-/tomträtt?
Äganderätt

3. Planerade renoveringar – Vad är det för planerade renoveringar i föreningen samt hur finansieras dessa, lån eller finns pengar avsatta?

Det finns en underhållsplan framtagen. Föreningen har samlat data beträffande stammar (värme o avlopp) samt ventilationskanaler.

Extern part kommer titta på materialet och ge oss någon form av rekommendation/beslutsunderlag. Finansiering är beroende på omfattning av eventuell renovering. Medel för löpande underhåll enligt underhållsplan sätts av i årlig budget.

4. Renoveringar i årtal

2020 - Fortsatt arbetet med åtgärder av stammar med framtagning av förfrågningsunderlag för det planerade omfattande arbetet med åtgärderna i tapp- och spillvattensystemet. Styrelsen har även tillsammans med entreprenör tagit fram ett förslag på åtgärder gällande ventilationen för att kunna få en godkänd OVK.
2019 - Nedre delen av fasaden renoverades med klottersanering.
2017 - Byte av avloppsstammar i källarplanet.
2016 - Byte av ventiler till värmestammar.
2015 - Godkänt radonmätning.
2011 - Renoverades fasaden samt fönster utvändigt. Renovering av hyreslokal källarplan.
2008 – Byte av värmecentral.
2007 - Renoverades gården samt ny hänvisningsarmatur i källarplanet.
2005 - Rensades och inspekterades V/A-stammar - Tvättstugans golv målades - Renovering av trapphusen och entréer.
2003 - Renoverades hissarna i gathuset.
2002-2003 - Byggdes innergården om.
2001 - Lades taket om och vinden exploaterades.
1996 - Målades tvättstugans väggar.
1977 - Byttes elstigare och samtliga V/A-stammar i kök och badrum.

5. Är V/A-stammar bytta i kök?
Senast 1977. Föreningen planerar ett komplett stambyte. Projektet projekteras nu 2021 och kommer starta i lägenheterna under 2022.

6. Är V/A-stammar bytta i badrum?
Senast 1977. Föreningen planerar ett komplett stambyte. Projektet projekteras nu 2021 och kommer starta i lägenheterna under 2022.

7. Är el-stigare bytta?
Ja, 1977

8. Planeras en höjning av avgiften?
Finansiering av stundande stambyte är beroende på omfattning av eventuell renovering.  

9. Har det tagit upp nya lån sen senaste årsredovisningen och i sådana fall hur mycket?
Nej

10. Betalas avgiften månads/kvartalsvis (förskott)?
Månad

11. Vad ingår i avgiften?
Värme, vatten och kabel-tv (basutbud)

(Tilläggskostnad för bredband läggs på avgiften. För närvarande 135 sek för 100/100 bredband från Ownit)

12. Kabel-tv/Internet
Kabel-tv via: ComHem och internet via: Ownit                         

13. Accepterar föreningen juridisk person?
Nej 

14. Tillåts uthyrning i andra hand?
Ja. Följer allmän praxis. 1 år, med möjlighet till förlängning till max 2 år. Kräver styrelsens godkännande.

15. Är det krav på mantalsskrivning i bostaden?
Ja

16. Godkänner föreningen delat ägarskap, föräldrar/barn?
Ja

17. Antal lägenheter upplåtna med bostadsrätt/hyresrätt?
34 bostadsrätter

18. Antal lokaler upplåtna med bostadsrätt och/eller hyresrätt / Verksamhet
5 lokaler upplåtna med hyresrätt, inkluderande ett snickeri, ett möbellager för en restaurang, ett glasmästeri, en revisionsfirma, ett lokal/rum mot gatan för en krukmakare. 

19. Allmänna utrymmen
Cykelrum, föreningslokal, barnvagnsrum, bastu (ej i bruk) samt snickeri & målarrum

20. Uppvärmning
Fjärrvärme

21. Finns garage-/p-platser?
Nej

25. Finns förråd som hör till lägenheten?
Ja, 1 st källarförråd per lägenhet. Fråga styrelsen om eventuell möjlighet till att hyra extraförråd.

26. In-/utträdesansökan / pantsättning
FASTUM AB
Servicecenter telefon: 90 220
Sara Ericson
Sara.ericson@fastum.se
Postadress: Box 3118
169 03 Solna