Mäklarinformation

FÖRSÄLJNINGSUNDERLAG
Ordförande/Kontaktperson i föreningen: Thomas Palmkvist
Telnr/mobil: 070 401 00 46

(Det går bra att hänvisa intresserade spekulanter)

1. Är föreningen äkta eller oäkta?
Äkta

2. Innehas marken med ägande-/tomträtt?
Äganderätt

3. Planerade renoveringar – Vad är det för planerade renoveringar i föreningen samt hur finansieras dessa, lån eller finns pengar avsatta?

Det finns en underhållsplan framtagen. Föreningen har samlat data beträffande stammar (värme o avlopp) samt ventilationskanaler.

Extern part kommer titta på materialet och ge oss någon form av rekommendation/beslutsunderlag. Finansiering är beroende på omfattning av eventuell renovering.  Medel för löpande underhåll enligt underhållsplan sätts av i årlig budget.

4. Renoveringar i årtal

2017 - Byte av avloppsstammar i källarplanet
2016 - Byte av ventiler till värmestammar
2015 - Godkänt radonmätning
2011 - Renoverades fasaden samt fönster utvändigt. Renovering av hyreslokal källarplan.
2008 – Byte av värmecentral
2007 - Renoverades gården samt ny hänvisningsarmatur i källarplanet
2005 - Rensades och inspekterades V/A-stammar - Tvättstugans golv målades - Renovering av trapphusen och entréer
2003 - Renoverades hissarna i gathuset
2002-2003 - Byggdes innergården om
2001 - Lades taket om och vinden exploaterades
1996 - Målades tvättstugans väggar
1977 - Byttes elstigare och samtliga V/A-stammar i kök och badrum

5. Är V/A-stammar bytta i kök?
Ja, 1977

6. Är V/A-stammar bytta i badrum?
Ja                                                                                

7. Är el-stigare bytta?
Ja, 1977

8. Planeras en höjning av avgiften?
Nej  

9. Har det tagit upp nya lån sen senaste årsredovisningen och i sådana fall hur mycket?
Nej

10. Betalas avgiften månads/kvartalsvis (förskott)?
Månad

11. Vad ingår i avgiften?
Värme, vatten och Kabel-TV(basutbud)

(Tilläggskostnad för bredband läggs på avgiften. Förnärvarande 135 sek för 100/100 bredband från Ownit)

12. Kabel-TV/Internet
Kabel-TV via: ComHem och Internet via: Ownit                                 

13. Accepterar föreningen juridisk person?
Nej 

14. Tillåts uthyrning i andra hand?
Ja. Följer allmän praxis. 1 år, med möjlighet till förlängning till max 2 år. Kräver styrelsens godkännande.

15. Är det krav på mantalsskrivning i bostaden?
Ja

16. Godkänner föreningen delat ägarskap, föräldrar/barn?
Ja

17. Antal lägenheter upplåtna med bostadsrätt/hyresrätt?
34 bostadsrätter

18. Antal lokaler upplåtna med bostadsrätt och/eller hyresrätt / Verksamhet
5 lokaler upplåtna med hyresrätt, inkluderande ett snickeri, ett möbel-lager för en restaurang, ett glasmästeri, en revisionsfirma, ett lokal/rum mot gatan för en krukmakare. 

19. Allmänna utrymmen
Cykelrum, föreningslokal, barnvagnsrum, bastu (ej i bruk) samt snickeri & målarrum

20. Uppvärmning
Fjärrvärme

21. Finns garage-/p-platser?
Kommentar: Nej

25. Finns förråd som hör till lägenheten?
Ja, 1st källarförråd per lägenhet. Finns möjlighet till att hyra extraförråd.

26. In-/utträdesansökan / pantsättning
FASTUM AB
Servicecenter telefon: 90 220
Sara Ericson
Sara.ericson@fastum.se
Postadress: Box 3118
169 03 Solna