X
 • Stockholms län

 • Göteborg & VG Region

 • Blekinge län

 • Norrbottens län

 • Utomlands - Ej Sverige


 • Mäklarinformation

  FÖRSÄLJNINGSUNDERLAG
  Ordförande/Kontaktperson i föreningen: Thomas Palmkvist
  Telnr/mobil: 070 401 00 46

  (Det går bra att hänvisa intresserade spekulanter)

  1. Är föreningen äkta eller oäkta?
  Äkta

  2. Innehas marken med ägande-/tomträtt?
  Äganderätt

  3. Planerade renoveringar – Vad är det för planerade renoveringar i föreningen samt hur finansieras dessa, lån eller finns pengar avsatta?

  Det finns en underhållsplan framtagen. Föreningen har samlat data beträffande stammar (värme o avlopp) samt ventilationskanaler.

  Extern part kommer titta på materialet och ge oss någon form av rekommendation/beslutsunderlag. Finansiering är beroende på omfattning av eventuell renovering.  Medel för löpande underhåll enligt underhållsplan sätts av i årlig budget.

  4. Renoveringar i årtal

  2017 - Byte av avloppsstammar i källarplanet
  2016 - Byte av ventiler till värmestammar
  2015 - Godkänt radonmätning
  2011 - Renoverades fasaden samt fönster utvändigt. Renovering av hyreslokal källarplan.
  2008 – Byte av värmecentral
  2007 - Renoverades gården samt ny hänvisningsarmatur i källarplanet
  2005 - Rensades och inspekterades V/A-stammar - Tvättstugans golv målades - Renovering av trapphusen och entréer
  2003 - Renoverades hissarna i gathuset
  2002-2003 - Byggdes innergården om
  2001 - Lades taket om och vinden exploaterades
  1996 - Målades tvättstugans väggar
  1977 - Byttes elstigare och samtliga V/A-stammar i kök och badrum

  5. Är V/A-stammar bytta i kök?
  Ja, 1977

  6. Är V/A-stammar bytta i badrum?
  Ja                                                                                

  7. Är el-stigare bytta?
  Ja, 1977

  8. Planeras en höjning av avgiften?
  Nej  

  9. Har det tagit upp nya lån sen senaste årsredovisningen och i sådana fall hur mycket?
  Nej

  10. Betalas avgiften månads/kvartalsvis (förskott)?
  Månad

  11. Vad ingår i avgiften?
  Värme, vatten och Kabel-TV(basutbud)

  (Tilläggskostnad för bredband läggs på avgiften. Förnärvarande 135 sek för 100/100 bredband från Ownit)

  12. Kabel-TV/Internet
  Kabel-TV via: ComHem och Internet via: Ownit                                 

  13. Accepterar föreningen juridisk person?
  Nej 

  14. Tillåts uthyrning i andra hand?
  Ja. Följer allmän praxis. 1 år, med möjlighet till förlängning till max 2 år. Kräver styrelsens godkännande.

  15. Är det krav på mantalsskrivning i bostaden?
  Ja

  16. Godkänner föreningen delat ägarskap, föräldrar/barn?
  Ja

  17. Antal lägenheter upplåtna med bostadsrätt/hyresrätt?
  34 bostadsrätter

  18. Antal lokaler upplåtna med bostadsrätt och/eller hyresrätt / Verksamhet
  5 lokaler upplåtna med hyresrätt, inkluderande ett snickeri, ett möbel-lager för en restaurang, ett glasmästeri, en revisionsfirma, ett lokal/rum mot gatan för en krukmakare. 

  19. Allmänna utrymmen
  Cykelrum, föreningslokal, barnvagnsrum, bastu (ej i bruk) samt snickeri & målarrum

  20. Uppvärmning
  Fjärrvärme

  21. Finns garage-/p-platser?
  Kommentar: Nej

  25. Finns förråd som hör till lägenheten?
  Ja, 1st källarförråd per lägenhet. Finns möjlighet till att hyra extraförråd.

  26. In-/utträdesansökan / pantsättning
  FASTUM AB
  Servicecenter telefon: 90 220
  Sara Ericson
  Sara.ericson@fastum.se
  Postadress: Box 3118
  169 03 Solna