Mäklarinformation

Styrelsen

Föreningens styrelse består av 5 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter. Styrelsen har ansvaret för den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer föreningsstämmans beslut. 

Stadgar

 På extra stämma den 11 april 2023 föreslog styrelsen att föreningens stadgar skulle ändras. Dels krävde införande av IMD att föreningen fick möjlighet att ta betalt för el, dels föreslogs ändrade beloppsgränser för överlåtelseavgiften och pantsättningsavgiften. Stadgeändringen fastställdes sedan på ordinarie stämma den 17 oktober 2023. Under flik 15 i lägenhetspärmen finns stadgarna att läsa eller för att laddas ned.

Gemensamma utrymmen

Föreningens gemensamma utrymmen är tvättstuga, cykelgarage och hobbyrum i källaren. Dessa kan utnyttjas av både medlemmarna och kommunens hyresgäster.

Avgiftshöjning

Årsavgiften höjs med 4% fr.o.m 1 januari 2024.  I avgiften ingår värme, vatten, bredband och kabel-tv.

Bredband

Föreningen har ett avtal med Comhem om kabeltelevision och bredband. I avtalet gäller bredbandshastighet 100MGB och följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT kunskapskanalen, TV3, TV4, /an, , 5:an,Tv6, TV8, kanal9, kanal 10, TV11, ATG live, SVTB/SVT24, Kunskapskanalen, Al Jazeera English, Comhem testkanal, SR P1,SR P2, SR P3, SR Sisu, BBS Radio World services och Finlands TV. Önskas större utbud eller högre hastighet är det bara att kontakta Comhem för teckna ett tilläggsabonnemang.

Parkeringsplats

Föreningen har inga parkeringsplatser men det finns boende parkeringar runtom i kvarteret. Tillstånd kan anskaffas hos Uppsala Kommun.

Hiss

Fastigheten har hiss.

Underhållsplan

Utbyte och inbyggnad av fläktsystem på vinden gjordes 2010/11. Upprustning av innergården har skett under 2 omgångar 2012/13 och 2013/14. Byte av yttertak 2013/14 och upprustning av balkongskärmar 2013/14.

Grinden är nu stängd mot infarten från s:t Persgatan. Balkongskärmar inåt gården är bytta och under 2019 byttes även balkongskärmarna som vetter utåt Storgatan och s:t Persgatan.

Stamrenoveringen är nu slutförd 2022.

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovisningar.

Säkerhet

Tillträde till fastigheten kan ske via nycklar, kod och kodbrickor. Tillträde med kod kan endast ske mellan 6.30-21.00. Tillträde med nycklar och "tags” kan ske dygnet runt. Post och tidningsbud har endast tillträde till fastigheten med tidsbegränsade "tags”

Ekonomiska förvaltare är Fastighetsförvaltningen Nabo, tidigare Uppsala AB och dessförinnan Visma Service AB.

Information om överlåtelser

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en avgift på 2,5% av gällande basbelopp. Eventuell pantsättningsavgift debiteras köparen med 1% av gällande basbelopp, Samtliga dessa avgifter handläggs av Nabo. 

Vi tillåter delat ägandeskap men har inte några regler runt andelar.
Bostadsrättstillägget handlar om  den extra försäkring man måste ha. I vårt avtal med Länsförsäkringar har vi kollektivt stått för detta. 

Nyckelhantering skötter säljaren själv.

Andrahandsuthyrning

Styrelsens policy för andrahandsuyhyrningar är att följa bostadsrättslagen. Nyttjanderätten till lägenheten som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen är således berättigad att säga upp bostadsrätsinnehavaren till avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtesi andra hand.

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Hemsida via www.egrannar.se/brfrosen

Kontaktperson

För mer information, kontakta Lennart Hansson via mobilnr: 070-6636452 eller e-post: [javascript protected email address]

Ansökan om medlemskap skickas till:

Brf Rosen

Storgatan 18 A

75331 Uppsala

Nyckelhanteringen lämnas över av säljare

Bifogade filer