Mäklarinformation

Styrelsen

Föreningens styrelse består av 5 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter. Styrelsen har ansvaret för den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer föreningsstämmans beslut. 

Stadgar

Föreningens stadgar, utgåva 2009-2011, registrerades hos patent- och registreringsverket 2009-09-09

Föreningens ekonomiskaplan finns registrerad hos bolagsverket.

Gemensamma utrymmen

Föreningens gemensamma utrymmen är tvättstuga, cykelgarage och hobbyrum i källaren. Dessa kan utnyttjas av både medlemmarna och kommunens hyresgäster.

Avgiftshöjning

Årsavgiften höjs med 2% fr.o.m 1 januari 2020. Styrelsen höjer avgifterna enligt index 2018/19 för lokalerna med 2% 1 januari 2019. I avgiften ingår värme, vatten, bredband och kabeltv.

Bredband

Föreningen har ett avtal med Comhem om kabeltelevision och bredband. I avtalet gäller bredbandshastighet 100MGB och följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT kunskapskanalen, EV3, TV4, /an, TV4 sport, 5:an, TV8, kanal 10, TV11, SVT Barnkanalen, Uppsala lokal Tv och Finlands TV. Önskas större utbud eller högre hastighet är det bara att kontakta Comhem för teckna ett tilläggsabonnemang.

Parkeringsplats

Föreningaen har inga parkeringsplatser men det finns boende parkeringar runtom i kvarteret. Tillstånd kan anskaffas hos Uppsala Kommun.

Hiss

Fastigheten har hiss.

Underhållsplan

Utbyte och inbyggnad av fläktsystem på vinden gjordes 2010/11. Upprustning av innergården har skett under 2 omgångar 2012/13 och 2013/14. Byte av yttertak 2013/14 och upprustning av balkongskärmar 2013/14. I nuläget planerar vi inför en kommande stamrenovering. En grind har nu kommit i bruk. Grinden kommer att att stänga av infarten mot S:t Persgatan. Balkongskärmar inåt gården är bytta och under 2019 byttes även balkongskärmarna som vetter utåt.

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovisningar.

Säkerhet

Tillträde till fastigheten kan ske via nycklar, kod och kodbrickor. Tillträde med kod kan endast ske mellan 6.30-21.00. Tillträde med nycklar och "taggs" kan ske dygnet runt. Post och tidningsbud har endast tillträde till fastigheten med tidsbegränsade "taggs".

Ekonomiska förvaltare är Fastighetsförvaltningen Nabo, tidigare Uppsala AB och dessförinnan Visma Service AB.

Information om överlåtelser

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en avgiftpå 2,5% av gällande basbelopp. Eventuell pantsättningsavgift debiteras köparenmed 1% av gällande basbelopp, Samtliga dessa avgifter handläggs av Azets Insight AB. 

Vi tillåter delat ägandeskap men har inte några regler runt andelar.
Bostadsrättstillägget handlar om  den extra försäkring man måste ha. I vårt avtal med Länsförsäkringar har vi kollektivt stått för detta. 

Nyckelhantering skötter säljaren själv.

Andrahandsuthyrning

Styrelsens policy för andrahandsuyhyrningar är att följa bostadsrättslagen. Nyttjanderätten till lägenheten som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen är således berättigad att säga upp bostadsrätsinnehavaren till avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtesi andra hand.

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Hemsida via www.egrannar.se/brfrosen

Kontaktperson

För mer information, kontakta Lennrt Hansson via mobilnr: 070-6636452 eller e-post: [javascript protected email address]

Ansökan om medlemskap skickas till:

Brf Rosen

Storgatan 18 A

75331 Uppsala

Nyckelhanteringen lämnas över av säljare

Bifogade filer

Klicka på de filer du vill ladda ned.