Välkommen

Välkommen till bostadsrättföreningen Rustiken.

BRF Rustiken är en äkta bostadsrättsförening bildad 2013.

Till föreningen hör fastigheterna Rustiken 1 (Salbyvägen 1, 1A, 1B, 3, 5 samt Skärlingebacken 7) och Rustiken 2 (Fågelstavägen 1, 3 och 5).

Fastigheten Rustiken 1 är uppförd mellan 1951 och 1953 och ritad av Birger Lindberg och Josef Petersson.

Rustiken 2 är uppförd mellan 1951 och 1952 och ritad av Hans Cederstrand.

Byggnaderna är K-märkta och har av Stockholms stadsmuseum klassificerats med grön märkning, vilket innebär att bebyggelsen anses särskilt värdefull ur kulturhistorisk och konstnärlig synpunkt.

Föreningen består av 49 lägenheter varav 6 är hyresrätter.

Styrelsen har sitt säte: Nabo, Box 3, 131 06 Nacka.

Organisationsnummer: 769626-6399