Föreningen

Föreningen

Genomförda renoveringar:

2015 Fasadrenovering

2016 Barnvagnsbod Salbyvägen

2016 Postboxar

2016/2017 Balkongrenovering

2017 Stambyte

2017 Fiber via Bahnof

2018 Taket på Fågelstavägen

2019 Nya portar Fågelstavägen

 

Kommande åtgärder/renoveringar:

2020 Radonåtgärder båda fastigheter

2020/2021 (preliminärt) Målning trapphus Salbyvägen

2021/2022 (preliminärt) Fönster båda fastigheter