Föreningen

Föreningen

Genomförda renoveringar:

2015 Fasadrenovering

2016 Barnvagnsbod Salbyvägen

2016 Postboxar

2016/2017 Balkongrenovering

2017 Stambyte

2017 Fiber via Bahnof

2018 Taket på Fågelstavägen

2019 Nya portar Fågelstavägen

2020 Radonutsugsfläktar på Fågelstavägen och Salbyvägen

2020 Brandsäkring av fastighetens allmänna utrymmen, Fågelstavägen och Salbyvägen

2020 Bytt rör på vattenledning, Salbyvägen

2021 Nytt element i port på Salbyvägen 3

2021 Omdragning av el i port på Salbyvägen 1

2021 Målning av parkeringslinjer

2021 Tidigare mangelrum omgjord till lokal för uthyrning

 

Kommande åtgärder/renoveringar:

2022 Kompletterande Radonåtgärder (för berörda lägenheter)

2022/2023 Implementation av matavfallssortering för föreningen

2024 (preliminärt) Fönster båda fastigheter

(Osäker tid) Fjärrvärmepump på Fågelstavägen byts ut vid behov.

2029 (preliminärt) Målning trapphus Salbyvägen

(Tid att bli bekräftad) Nya portar på Salbyvägen för enhetlighet med Fågelstavägen