Välkommen

BRF Sädesärlan 40 bildades 2004 och äger fastigheten Johanneberg 28:8 på adressen Gibraltargatan 40 i Johanneberg. Fastigheten har 21 lägenheter och en affärslokal.

Byggnaden uppfördes 1938 och 1986-87 genomgick hela fastigheten en omfattande renovering. Föreningen gör löpande underhåll på fastigheten enligt underhållsplanen.