Välkommen

BRF S:t Eriksplan 5 är en äkta bostadsrättsförening.

Vår fastighet Loket 11 byggdes 1927. Den har tre våningar nedanför Sankt Eriksplan och 6 våningar ovanför Sankt Eriksplan, vindsvåningen inräknad.

Enligt Fastighetstaxeringen för 2016 är taxeringsvärdet 45 568 000, uppdelat på 29 632 000 för mark och 16 936 000 för byggnad.

På Stockholms stadsmuseums webbplats finns en informationsplansch om Sankt Eriksplan som sattes upp i tunnelbanan under kulturhuvudstadsåret 1998. Den finns bifogad.

Den mest berömda hyresgästen i fastigheten hette Astrid Ericsson. Hon flyttade in på Atlasgatan 9 i februari 1929 med en rumskamrat. Det var första gången hon inte var inneboende. Tyvärr flyttade hennes rumskamrat och det blev för dyrt att bo kvar.  Redan i oktober flyttar hon in hos tillskäraren David Blomberg och hans fru Elsa, som hyr en tvårummare i den nybyggda fastigheten på S:t Eriksplan 5. Våren 1931 gifter sig Astrid med sin överordnade på Kungliga Automobilklubben, Sture Lindgren och får det namn vi känner igen, Astrid Lindgren.

Astrid bor högst upp i fastigheten. Hon har tagit hem Lars från Danmark men han längar tillbaka till fosterfamiljen och har dessutom fått kikhosta, vilket håller Astrid uppe om nätterna. Anna-Karin Johansson skriver i sin bok ”Astrid Lindgren i Stockholm”.

”Kanske var det vaknätterna här ovan hustaken som inspirerade Astrid Lindgren till Karlssons flygturer och äventyr. Däruppe finns i alla fall boningar värdig Karlsson på taket, skrymslen och krypin där ingen har insyn.”

Anna-Karin Johanssons bok rekommenderas för den som vill följa Astrid i hennes fotspår i Stockholm. Omslaget pryds av en bild tagen från Vasaparken med S:t Eriksplan i bakgrunden.

Bifogade filer