Information till mäklare, banker och icke-medlemmar

Allmän information

Föreningen tog över helhetsansvaret från hösten-2018. Ordinarie föreningstämma skall hållas innan juni månads utgång.

Föreningen består av 37 bostäder varat 31 lägenheter samt 6 parhus.

Gatuadresser

Lägenheter: Porfyrvägen 20, 21, 22 och 21, 434 51 Kungsbacka

Parhus: Malakitvägen 2, 4, 6 och 8, Bärnstensvägen 42 och 44, 434 51 Kungsbacka

 

Fastighetsbeteckning

Kungsbacka Kolla 5:140, Kungsbacka Kolla 5:26

Avgiftshöjningar  Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020/2021. 

Bredband Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia. Abonnemangskostnaden ingår i medlemsavgiften.

Underhållsplan  Bostadsrättsföreningen byggdes under 2017 och lämnades över till föreningen mars 2018. Underhållsplan finns. 

Årsredovisningar  Se bifogade årsredovisningar.

Juridiska personer   Juridiska personer kan godkännas om samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet. Beslut kan förenas med villkor. 

Information om överlåtelser  Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen. 

Simpleko sköter den ekonomiska administrationen. 
https://www.simpleko.se

Kontaktperson  För mer information, kontakta enligt nedan lista (denna lista förändras allteftersom).

1) Styrelsen Brf Seglet: [javascript protected email address]

Pantsättning:

Alla pantsättningshandlingar i original (nya pantsättningshandlingar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Simpleko, Box 307, 751 05 Uppsala

Märk kuvertet Panthandlingar

Vår ekonomiska förvaltare ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Leverantörsfakturor:

Brf Seglet
Fastnr 4113, Box 1005
831 29 ÖSTERSUND

Bifogade filer