Mäklarinformation

Allmän information Bostadsrättsföreningen är under uppbyggnad. Föreningen tar över helhetsansvaret från hösten-2018. Ordinarie föreningstämma skall hållas innan juni månads utgång.

Föreningen består av 37 bostäder varat 31 lägenheter samt 6 parhus.

Gatuadresser

Lägenheter: Porfyrvägen 20, 21, 22 och 21, 434 51 Kungsbacka

Parhus: Malakitvägen 2, 4, 6 och 8, Bärnstensvägen 42 och 44, 434 51 Kungsbacka

 

Fastighetsbeteckning

Kungsbacka Kolla 5:140, Kungsbacka Kolla 5:26

Inflyttningstider Inflyttning sker i mars 2018.

Avgiftshöjningar  Inga avgiftshöjningar är planerade för 2018/2019. 

Bredband Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia.

Underhållsplan  Bostadsrättsföreningen är helt nybyggd. Underhållsplan upprättas under våren/hösten 2018 tillsammans med teknisk förvaltning. 

Årsredovisningar  Se bifogade årsredovisningar.

Juridiska personer   Juridiska personer kan godkännas om samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet. Beslut kan förenas med villkor. 

Information om överlåtelser  Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen. 

Riksbyggen sköter den ekonomiska administrationen. 

Kontaktperson  För mer information, kontakta enligt nedan lista (denna lista förändras allteftersom). 1) Adam Åhlmans, Veidekke Bostad, E-post: adam.ahlmans@veidekke.se 2) Eva Hasselström, Brf Seglet, E-post: eva.hasselstrom@veidekke.se

'