Välkommen

Vår förening finns i Riksgränsen och har 24 lägenheter.

Vår förening är belägen vid Riksgränsens fjällanläggning, i omedelbar närhet till gränsen mellan Sverige och Norge. Kommunikationsmässigt ansluter stambanan med tåglinjer mot Stockholm och övriga Sverige, liksom i väster mot Norge. Riksgränsens hållplats är belägen inom gångavstånd från föreningens fastighet. Anslutning finns också till Kiruna flygplats.

 

Bla bla bla