Trivselregler

Senast uppdaterad 2016-06-29

Här finns information om våra trivselregler. Förutom informationen nedan kan du läsa mer i bifogad fil. "Brf Södermalm". 

Takterrassen

På plan 6 i gårdshuset finns en charmig takterrass med grill och utemöbler. I anslutning ligger ett pentry och en toalett. Takterrassen nyttjas oftast gemensamt av grannarna, men det går också bra att boka den för privta tillställningar. Det finns en anslagstavla att sätta upp en notis om sin bokning på. För att denna möjlighet ska erbjudas förutsätts att alla:

• Städar efter sig rent allmänt

• Diskar grillgallret

• Tömmer askan ur grillen

• Plockar undan dynor och trädgårdsmöbler

• Hjälper till att vattna blommorna vid behov.

Tvättstugan

Tid för att nyttja tvättstugan bokas på en lista i tvättstugan och följande regler gäller för tvättstugan:

• Boka endast en tvättid i taget.

• För att flera hushåll ska ha möjlighet att tvätta under samma dag, är maxtiden 5 timmar i sträck.

• Det är tillåtet att använda torkskåp/torktumlare 45 minuter in på nästa bokade tid. (Motsvarar i princip det kortaste tvättmaskinsprogrammet).

• Om en bokad tid står outnyttjad efter en halvtimme, är det fritt fram för annat hushåll att använda tiden.

• Är det fel på utrustning i tvättstugan – skriv lapp och fäst på maskinen samt kontakta styrelsen.

• Tvätta ej senare än till kl 23.00 med tanke på boende ovanför tvättstugan.

• Använd tvättpåse när du tvättar bygelbehå.

• Mattor och skor får ej tvättas i våra maskiner.

• Det är inte tillåtet att använda andra kemikalier än tvättmedel och sköljmedel i tvättmaskiner och torktumlare. T.ex. blekmedel, färgmedel eller kemtvättmedel.

Efter avslutad tvättning ska du se till att det ser snyggt ut i tvättstugan:

• Töm och torka av tvättmaskinerna, torktumlaren och i torkskåpet. Lämna gärna luckorna öppna.

• Rengör tvättho, tvättmedelsfacken och sköljmedelsfack. Lämna dem sedan gärna öppna för luftning.

• Rensa torktumlarens samtliga luddfilter.

• Sopa och våttorka golvet.

• Se till att fönster är stängda och ljusen släckta.

Var rädd om vår tvättstuga!
Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick. Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen begränsa en viss lägenhets möjlighet att nyttja lokalen. Det är din skyldighet som medlem att omgående meddela styrelsen om tvättstugan inte har städats eller har misskötts på annat sätt. Det är vår gemensamma trevnad det handlar om, så lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den!

Trappstädning

BRF har anlitat en firma som städar gemensamma ytor i entré och trapphus.

Gemensamma arbetsinsatser

Varje vår och höst har vi en gemensam arbetsdag, då samtliga medlemmar i BRF deltar. På våren planterar vi blommor på gården, plockar ut trädgårdsmöbler och ägnar oss åt allmänt underhållsarbete. På hösten görs motsvarande arbete och förberedelser inför vintern. Datum om tid för detta anslås på föreningens gemensamma anslagstavla i entrén.

Andrahandsuthyrning 

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du ett tillstånd av styrelsen. Tillstånd ansöker du genom att fylla i den här blanketten som du sedan lämnar till styrelsen för beslut. Uthyrningen måste vara tidsbegränsad och det krävs att du har "beaktansvärda skäl". Som beaktansvärda skäl räknas t ex studier eller tillfälligt arbete på annan ort, vistelse på sjukhus eller vårdinrättning eller om man vill flytta ihop med någon på prov. Slutligen krävs att BRF inte har befogad anledning att vägra samtycke, vilket innebär att andrahandshyresgästen skall vara godtagbar för BRF.

Krävs reparationer eller något oväntat?

Vi som bor i BRF ansvarar gemensamt för skötseln av de gemensamma utrymmena. Det finns således inte någon som är avlönad för att sköta till exempel ett byte av en trasig glödlampa. 

Om du upptäcker något som är trasigt, kontakta styrelsen på brfsodermalm@gmail.com.


Rökning

Samtliga gemensamma inomhusutrymmen såsom entré, trapphus tvättstuga, källare etc  är rökfria. Rökning får ske ute på gården och i respektive lägenhet.

Återvinning och sopor

Tidningar och papper slängs i sophuset närmast gårdshuset och hushållssopor slängs i sophuset närmast gathuset. För återvinning av kartong, plast, metall, batterier och glas går du till återvinningsstationen i korsningen Bjurholmsplan-Gotlandsgatan.

Information om var du slänger farligt avfall hittar du här. Mobila miljöstationen stannar bl a vid Nytorget; turlista hittar du här.